KRONIKA MIAST A POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Popierip Kościuszki nawprost do widza z głDWą zwró("DIHJ, lIieeo w pra:wo. KościuszkD ubrany jakDby w sukmauę z handoletem lla prawe,m ra.mieniu. wło' z.aezesane w tył, twal'Z hez z.arostu. Na owałnej spiuce bandDłetu orzełek. Orderów uiema. Twarz dob} ze modelowana.

Nap.is ź.aden. Nad lowem l'a11lienipm: S. BELOW. se.

Popierie modelow'1ne wedlu g plakiety Davida lJ'Aiłger:-: małD różni się od swego wzoru. Zoh. plakietę Da.vida D'Augers u Jawon:kiego: \'It'llaljonr polsldf', tI'. 93 n. 203 i ł''('illę na tab!. IV.

?" . ....

u ' J}'+:> , ,'-.

"*"""""......;. .

,

-',

-' j"'"

';z

., \ ł ł

."'11-.- .

..;;..

. .

"

,.

.........

..".

..,..,.. ,,;( .. ,,'

" ..........

Okr., średnica 162 mm (Ddlewu bronzowego).

Odlpw olowiany znajdowal się w posiadaniu śp. Ludwika FralIIkiewicz.a. Z tegD odlewu sporządzono w nowszych czas.ad

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry