KRONIKA MIASTA POZNANIAskich i litografij Marj.ana Jaroczyń:-:kiego, który pomniewk ów za.projektował. W...pólne dzieło dwóch artystów wielkopol"kich

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

:-,

. ,

. '. - 'II< ," ;..._" . ..\. .., -:; :;"-'-', ......, -_ . '.. - . . ......., 't'\ ." Jo. __ ..}:", . ....,..... ,. "... --, .", ....,..'.;--ł,'iIIt...._ . 1;"'1''';< """"-'....... -.. _-.._"' ."""".;{_' )';"'d-, o,. . .,'... .. ':.,' ,-.., ,'....... ." ....-. ""...10'-- _f"H ',', ł,"' ,"'__ # ,.., . "', "o - "'" .-"'. '".M".}....."'''''.- -q, .... ' ,

. .

.

J

.;

,łr- . - ..'>".!': _.:'" .......,;j., .... . ",' ..;£('.."""7',;'\iI ;;'- - "'" :?.;{:. ' -,' . . "t . ''':o' . '!f-.'" <-e...---;u:,... ..' ,..:/;.\1/. a - "'....... - .." CI::1..: :'1."'. ":1 .;. ....' ...... ':.

n::;;',._:"I!!' /. ::.'i..:- ';';"4.;,,' ...;.-

'-' '.."l'ug-inflł z kości słoniowej, dl. 31,5 cm, rzeźbiony przez Fr. W. BclowfI. (\VłasnoHć :\Iuzeum Wielkopolskip,p'o w Poznaniu)

nie by lo, ile mi wiadomo, nigdzie opisane, zasługuje wi.;'c na obszeł'niejszą wzmiankę. Na ozdobnym cokole w stylu klasycznym umieszczona jest ćwierćkula, na której znajduje się skała ze siedzącą po:,tacią nie'wlesC1ą. Postać kobieca ubrana ".. dlugą antyrzną ,szatr:, spiętą na piersiach okrąglą, złoconą klamrą, przykuta jest lewą nogą do skały i trzymie w wyciągniętej prawicy \vienic,c laurowy, pokryty zieloną emalją. Głowa po,otaci ozdobiona jest złoconą koroną murową. Na ćwierćkuli wyryta jakohy mapa Polski z rzekami, miastami i wsiami (Gc1RIlsk, Toruń, Gnhzno, PoZnałl, Sza'motuły, Buk, Niegolewo, Kościa.n, Śmigiel, MUl'ownica, Pleszewo, Ka!isz, Sieradz, \Var...zawa- Praga, KrakÓw, \Villlo).

(:wierćkula, skała i poostać niewieścia gą ze srehra, Na postumende bronzowym, hogato zoobionYI1l w girlandy, f('stony i ryte ornamenty, elano na."tępujący napis:

JJ8ł \ \ ,l.' \\, . J ..'\ .

i: ł. 'l

\.

.....""..:.

. .. ,;='."< '*, aJ

\,

...,-....."...

...

t"

I. .' .

j

.- ? .., .' '.. . ." . 11 /;, ....., . - : t'

, .. . .

.

. ,

.

.. .

.." .

#fi" . - + - '""ł';---;r.

.. -: "'p, - '- .

- ".. "'%\. \ 'c.:c _ . ł" \ ' \ !: . .... -..;; ...

......

.... .

1'(lIIllIil'z('k ofinl'owallY w r. lXIii dl'cwi \Yła.lysławowi i\iegoloC!wsldelll1!

JJg

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry