KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

3. - 187:3. l\f e d a I n a 400 - l e c i e u r o ct z i n M i koł a j a Kopernika.

'N1!H ,I'

'\: , '\"1 . , ( \ '...) , \

.' 'I) "''-... .:'" " '7'ł:. f"" "' 1 \\1." . ..' J J . , .

Ił .

-liIł... ' I'. \.

( ........ .., '-,

S. g. [>opi(,l':-:ie I{opernika zwrócollP pl':l wie lIa WpI o.t ,lo \\'idza. I{opel'lIik uhrall- jest w strój kallouieki i tl'zymie w lewej ł'ęee astrolahjuIl1. Napis ZaC:l.:Yllfi siQ I1a Il'WO li dolu: POLSIOE WYDALU GU PLEi\Im. *' WSTRZYl\IAŁ SLO.\;CE WZRUSZn ZIK\IIĘ.

liędz' jPdllym i dl'ugiem wiel':-:zem kometa. POII pnpict'siem maleIl1i l'zdonkami: PR. 1473. UM. 1543. Na pl'ofi!O\\'an'm hl'zegu, u dołu w środku: F. HELUW.

S. o. \\ polu, olwlollem dwunastu figurami zodjaku. lIa.

pis \V dziesięciu wierszach:i\III<OŁA.TOWI KOP EHNIKOW l \\ CZTERECHSETN.

HOCZIC..ł;<: C HODZIN rł..\ ZJE:\II PULSI\1E.J HOI{U P.\l\SIUEGO 1IDCCCLXXIll CZEŚĆ ODDAM.

HODACY.

;'".

! ;, , C"r ,

,t.ł #<

JJO

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry