F. W. BELOW, PTECZĘT."\RZ I :\IEDALJF.R POZNAŃSKIa) Arcybiskupi Leon Przyłuski 1845-- 18t'i5 I .

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

!III.

OW., 70/7G mm, zc słupkiem mos.. do tłoczenl!t ślepego.. Pad kapeluszem arcybi,skupim, na tle płaszcza grO'l1ostajowego, pustać Na.iśw. :\'Iarji Panny, -stojącej na półksiężycu i depcącej węża. Wokolo glowy Ilziewięć gwiazd i Ilapis: SINE LABE CO:'l!CEPTA - od calt'.i po<;taci X :\1. Panny bi.iq pmmienie. Ka 'sznurach kapelusza z pra\\ pj X. :\1. P. herby Hoża (św. Wojcipcha) i I\apituly :\[('troplitalnej Gnieźnieil,skiej, z lewej herby Prus (św. Stanisława) i Kapit. '[ptrop. PoznaJ1skiej. Pod postacią idący przez całą szerokaść płaszcza naJpilS: POD TWOJĄ OBHONĘ l'CIEKAMY SIĘ. Niżej częściowo na płaszczu h. Lubicz na tarczy, na,d którą pięci0pałkowa mitra. Nad postacią M. Boskiej infuła; z poza płaszcza widoczne u góry i u dołu końce krzyża i pastorału. Napis zaczyna 'się na prawa u góry i IprzedzieIony jest herbem Lubicz midzy stowami ARCHPS i G:'I!ESN: na ,dwie równe połowy: . LEO PHZYLUSKI DEI MIS: ET SANCT. SED: APOST: GR: AHCIIPS - GNES: ET POSN: LEG: NAT: PRAEL: DOM: SOL; POXT: ASSIST: E: C:

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry