F. W. BELOW, PIECZĘTARZ I MEDALIER POZNAŃSKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

1.\2.

Zbąszyń

(hv., 27/33 mm, do f.

Najśw. l\1arJa Panna aniołki). Napis: SIGILL:

\\'ni<\buwzięta (na chmuraeh;u stnp

E('CL: PAHOCJJIALI:-, ZRĄSII' NSlS.

"* Tłuk \\' biurze par. w Zbl";'ZYlliu jf-SZl'ZP w użyl'iu; na rancie st!'lIll1l'lkiem: HELO\\'.

wykul!'

B, Pieezęcip dekallalne<. Ii. 8 i.

Dekanat Krobski

Okr., 32 mm, do f. i do l.

Tarcz cztl'ropol{)\\'a z h. Prus (św. Stanisława) w ,piCl'ws:lem czwal'tem, a h. I\:Bpituły ?Jl'tmpolitalncj Pozna(lskicj (skrzyż{)walw dwa klucze i mi('l'z) w dl'ugiem i trzecicm polu, 1'0. huiułch t,uczy stują dwa Ani{)ly; nad tarcu\ architektura gotycka. N'Wis pólkolisty (w górnej części) z [pwej do PI'aWf'j: SIGILL: VECAATUS KROBE:\iSIS.

P dołu w !il'odku: 185::; z kwiatonami.

\VewnątJ'z cieńka ]inja otokowa, oddziclajf!,ca na,pi.s od p{)la; pa bokach liuja ta zakOllczona jest na obu końcach k\\"iatkiclU zagiętym do napisu. Pismo dziekana ks. Fr. Stcfanowicza z d. 2 Iuaja IS:'I:! bez zaznacz('nia autorstwa Bcluwa, które jednak wynika z POl'ó\\.uania z imwmi jPgo pieczęciami. - Akta pif'cz. II, 71. 72.

8;).

Dekanat Pozna(lski

Ok r., 34 mm, do f.

Św. apOl'1. Piott' i Pawel w ealC'j .po-staei.

Napis z lewej od dnIu: SIGłLLLvI DECANATUS POSNANIENSIS.

Pod apustołami w środku: lS5::!, O. wewn, niema.

Na rancie stempelkiem: BELO\\', - Zbiór tlokow piecz. ArchiWum Archid. w Poznaniu.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry