I\RUNII{A MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 2 min.

Napis:

SIG ILL

ECCL

PAnOCH 1847

I\OBYU)(;()HESTS.

O. wewn. pełny.

Phnno ks. IIankego z d. 2 listopacIa 1;)i zamawiające pi!'rzp.ć l"'ZPZ I{ony:stOl'z. Pip('z(;(o la wy>:la'IHl zostala cI. to\ lutegO' Ito\,(j do I{O'hylejgóry. Ohok zapiki k()lIsyto/'>:ki(]j lIa liHcip ks. flankl'go lIIIlipszCZOIlO (r'zy orl,hitki pipczt;ei. - Akta pie('z. II, 271.

I!J. O.

Koluczkowice

Ow., :iO{:1G mm, do f. i L Św, Anna przy kołysce, w ktOl'ej leży N. Murja Pallna jako. uziecip., nad postacią HW. AllIIV w.stęga z lIapj,.;!'Ill: NATTVITA:'; BSMAE VIB« MAHIAE.

Napis: SIGILI,: ECCL . ['AHOCH : IN KOŁACZ[W\VICK 1855

Pism:t ks. Kal1iewskil'fW z u. 4 lipca., lU września i ;j ;';'I'u:lma ]R)5 l'., polndtow:1l1ip Bc'lowa z oh'zyma;nych 10 tal. z d. :1 gl'lIdnia ll-i5fi i all!'k" z odhitkami. - Akta pipez. n. ,9: -29(1.

1.

I\onarzewo

Ow., 27/33 mm, do f.

Św. Marcin w stl'Ojll hiskupim hłogos,lawi lll'uwirą napM odzianego człowieka, klęczącego na lewej strouie. Napis: * STGIL. ECCL. PAROCH. T\ONARZEwmSrS \n ST. I\L\łłTI, -ł:f

\VIW;lIątJ"Z pólotok ejl'lIki otwarty li gIn'y.

Pismo I)leh. l,s. 1\. BOI'tli"zl',wski".g'o z (I. !J maja I);I z ;[111'1;';1'111.

- Akta. pip('z. II. :m. 10.

22. 2:1.

Konojad

Św. Anrh'zPj, a.}l00,;1. i męczennik, klęezy lpwą lIogą na IIllill ohpjllluje Il'wl'lII l'amil'lIiem l,rzyż nlwH'ny.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry