F. W. BELOW, PJECZ)T 1\RZ I MEDALJER POZNAŃSKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3

Czas czytania: ok. 1 min.

Wychowanie potomstwa małżonków Belov,'ów dokonywało :-;i<; w atmosferze urzędowego, państwowego protestantyzmu.

Stojąc mocno przy swojej religji, nie pozwolił J. Fryderyk nawet na chrzest katolicki swej cór]d, co hyło wbrew ówczesnemu zwyczajowi, nakazującemu przy mięszanych ma.łżeństwach ochrzcić i wyellOwać synów we wyznaniu ojca, .a eórki we wierze matki. Ta ostatnia wogóle żadnego wplywu nie wywielała na religijne wychowani!' dzieci; stanowblw m<;>ża było pod tym względem clomillują.ce i nieprzejedIlane. Dodać jeszczf> trzeba, że miesz

'

.

:i::

..

"""';1.

('--.,.'

...

,. ...oC',"

...\

..'

..

, \ .- , "\' l

....

-' .,

Joanna Katarzyna Huie-Below Francuska, ma.tka Fryderyka Wilhelma zmarła d. 3 sierpnia 1872 w Poznaniu. (FotlJgrafja z ostatnich lat życia - wła&n. p. St. Helowa).

g6g

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry