DZIAŁ BIEŻĄCYdowa sprawia, że to dawne śródmieście zbliża ię stopniowo ku peryfel'ji. \Vytrwale i skutel'znie opiera się jedllakże Powai} losowi niektórYl'h i,nnYl'h wielkich miast, rozłJUdowują,I'Yl'h Hi również ekseentrYl'znie, który('h pierwotne śródmieśeia, wralz z utratą pozycji eentralnej, utral'ił' także l'IiHrakter t. zw. "rity", jak n. p. \Varszawa. PoznalIski Stary Hynek i jego hliższe otoI'zenie pomimo, że zmieuiał w ciągu wieków swoją szatę architektoniczną, nietylko nie uległ jeszcze w pierwotnem swem rozplanowaniu średniowiecznego miasta w ogólnydl zary:.;al'h większym przemianom, ale jest i dziś jeszeze w wielkim stopnliu ośrcdkiem rudlU wielkomiejskiego. Dr. B I' o n i s ł a w W i e t r z y (' h o w ski.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2

Czas czytania: ok. 1 min.

i5J

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry