KHONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Pobudowano I w I m 3 , kosztem zł , koszt I koszt na roku l m 3 1 izby 1931 17 432.00 - - - 1932 21 980.50 - - - północy 1933 30919.56 l 152 103 37,26 4085 1934 30 110.80 781 264 25.95 2700 1935 38271.00 754119 19.70 2016 razem 1931/35 138713.86 2 687.486 1931 46 265.00 - - - 1932 39 608.90 - - - wschodzie' 1933 45 409.60 l 538 446 3388 3273 1934 26 738.50 785 656 29.40 3105 1935 32 534.00 809 648 2485 2726 razem I 1931/35 I 190556.00 I 2 133,750 I I 1931 57842.95 - - - 1932 33 179.50 - - - południu 1933 39557.20 l 431 672 36.20 3662 1934 49 254 76 l 582 186 32.15 3324 1935 136 805.24 3 124476 22.84 2702 razem I 1931/35 I 316639.65 I 6 138.334 I I 1931 194 287.50 - - - 1932 183846.81 - - - zachodzie 1933 276 224.52 10 089 370 36.50 3991 1934 260355.66 7 598 700 29.20 3253 1935 184 522,85 4 018 659 21.75 2651 razem I 1931/35 I l 099 237 34 I 21 706 729 I I WSzystkie ..razem" I I l 745146.85 I 32 666 299 I Icizie 1:J75 m". Najnulie1sze przeciętnie dom} powstał} zatem na pólnoey, najwiQksze na zaehodzie. \V podoImy sposób postępujc w stosunku do okresu 1933 do lD3:J, za który znamy koszty budowy, otrzymalr\y przeciętny koszt hudowy jednego budynku wzgl. mieszkania: .na północy 13 fi2:J zł \\"zgl. 9235 zł; na wsehodzic 207Hi zł wzgl. 5911 zł; na poluLllliu 33 727 zł wzgl. 10300 zł; na zachodzie 45 169 zł wzgl. 13 (j(i9 zł. Niski przeoiętn} koszt mieszkail na wschodzie. pochodzi stąd, że powstało tam. jak już poprzednio zaznaczono, dużo małych, skromnych mieszkat'J.. dla bezdomnych w budynl<ach, zbudowanych przez Zarz/łd Miejski. Najwyższe przeeiętnie

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry