ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2

Czas czytania: ok. 2 min.

Wic cóż my znaczym tu na świata łonie, W potędze czynu j prawdy koronie? Pod słońcem szczścia lub losów zawiei, Wśród złud:zeń tylu i tylu nadziei.

Jak kwiat na polu wśród kwiatów miljana, Człowiek się rodzi i tak czlowiek Iwna, Jak gwiazda w niebie pośród glwiazd ,SZCI't'.g'u, Zyje i świeci i upada w biegu!

A jednak każdy, jednak wszyscy mzem, Wielkiej poŁęgi jestośmy Dbl'azcm; Ze krwi i kości tutaj ,cząst!,q świata, Lecz duchem wyżej.,. poza świat ulata.

\V Bożą cJziedzin człowiek d'llchenl płynie.

Gdzie bl'ak początku i gdzie nic nie ginie.

tqd nasza siła, potęga i dzielność - To jest Duch tl'n Uuźy, to jest njemi('l'tpJność.

Zaduma wobec tajemnicy urządzeI'r hożyeh jest wiplee charakterystyc,zną postawą duchową autora. \Vie .on, że nie znajdzie poklasku i sławy za życia, zresztą nie zabiega o nip. Życie, które było dla niego pas Illf''lll poświęceil, wTzeczeil i ofiar postawił ja,ko chrz,eśeijanin na kartę nieśmiertelności, leez nie ziemskiej, zdobytej głośnem imieniem, hI"z tf'j, któm daje jedynie t.rwałe wypowiedzelIiI' się - w wif'('zytym, poza,grobowym byeie. Dlatego może akt miłosierdzia, zaskarbiający łaski wieczne, stawiał poeta wyżej niźli apostnlstwo Jl'llkowaIlem własnem słowem poetyckiem.

Niestety brak miejsca na omówienie całokształtu jego lIiewydanej poezji, poprzestać więć muimy narazie na tem skl'Olllnem rozpatrzeniu, na zakoilC'zf'uie przeezytawszy sohie, jakhy tu dla. lias w przeczudu kolei losów poezji własnej wiersz, napisany przez poetę, d.liś w 25 lat po śmierci zupełnie zapomnianego. \Viel'sz nosi tytul "Ostatnia":

0, pieśni mnje, marzl'nia tulacze, Wy nie dla ludzi, dla blasku ni stawy! Gdy uuszą śpic\\am albo sercem płaczt: Alboż to d'la was, dla wasz tej zabawy?..,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr2 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry