KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

nej kampanji, prowadzonej przechv Dembowskiemu. Choć raczej odrzu<'il należy tezę o zabiciu Berwińskiego przez krytykę 91), oceua negatywna padnie cieniem fatalnym na jego d.z1eje przyszłe. T.a sama solidarność myśli i działań stworzy dla poeiŁy wi,elkopolskiego jak najgorszę. konstelację w zakresie źródłowym. Guttry 92), przedwnik Dembows.Idego, całkowicie przemilczy wraz z nim i Berwiilskiego. Kosiński, stoję.cy na krańcu odwrotnym. niż Guttry, wysuIlIi-e na czoło pierwszego z nich jako tego, który nieudanemu powstaniu złożył ofiarę 'z życia, stał się jego symb{)lem 93).

91) Autorem jej je1st .Tarochowski, op. cit., str.. 85 oraz 166 nn. - Raczej należy fakt załamania się poety związać z efektem psychologicznym, z urazem klęski 4Q r. Por. o tern obszerniej: T Terlecki: Gawęda o jednym poecie - Lwowskie 'Viad'omości literackie i muzyczne, 1933, nr. 76--8. 92) Guttry: Pamiętnik, op. cit.

93) WI[Ldysław] Kosiński: Sprawa polska w roku 1846 przed sąd opinji polskiej wytoczona, Po.znań 1850. Być może 'W tym przypadku nipma złej woli, Zupełne usunięcie Berwiils.kiego w cieil spowodował wzgląd, ie hył to jeszcze człowiek żyjący i czynny w środowisku.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1936 R.14 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry