STRUKTIJRA HANDLOWA MIASTA POZNANIArodzajów przedsiębiorstw. Nie ohjęHśmy również opracowf\lIi(,1Il kart rejestracyjnych, których Jiczlm wynosiła 324, z t('.go 1.8 wykupiły zakłady hurtowej sprzedaży wyrobów \V lasIl('j produJ{cji, 71 - Jf1ura i kantory, oraz 205 - inne składy. W bliskim Htosunku z przedsięhiorstwami handlowemi pozostają także zajęcia przemysłowe, których naliczono 134, w tem maklerów 7, pośredników i ajentów 19, oraz komiwojażerów 108. 'V dotychczasowej statystyce podatkowej zarówno zajęcia przemvsło'\V(', jn k i karty rejestracyjne wykazywane hyły stale osobno, "U z różnych względów okazuje się racjonalne i konie.czne. Mgr. S t a n i s l a w W li S Z a k.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry