KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 2 min.

29 fr Stan'islaus organarius.

31 fr Martinus 'praedicator pomeridianus fiIius huius conuentus 154? K 4v S i e r p i e 11 3 Victorinus fiIius conucntus diaconus 1526.

8 Atanasius dyaconus 1528.

9 Paulu s GaUm fiIius huius conuentus 1568.

R. 1561 zostal spO\dednikie:m Dominikanek (KmP I, 370).

11 Comelius iubilarius 1552.

12 fr Ipolitus sacrista ,et procurator fiIius conuentus cuius anima requiescat in pace a D.... fr Jacintus sacerdos fiIius (conuentus). 15 Thomas accolita 1542.

16 r. p. Gregorius prior conuentus Poznaniensis.

Może identyczny z przeorem r. 1514 (KwP I, 368).

25 fr Hipolitus sac,erdos 1552.

26 r p Micha,el Mosticensis s th dr prior Posnaniensis conuentus Cracouiensis (filius) 1599. 27 p fr Ceslaus filius huius oonuentus (w. XVII).

30 fr Angelus suhdiaconus 1542 peste.

K 5 W r z e s i ,e ń l Vincentius sacerdos filius conuentualis 15... Franciscus Silvester de Ferraria (?) mgr Ordinis 1328.

3 1567 r p Hieronimus Cyran dr s th prouincialis Poloniae fiIius conuentus huius Gedani s,epultus, ob catholicam fidem ah haereticis veneno interfectus. I on był jednym z polemistów przeciw nowowi,erstwu. Został prowincjał,em r. 1565 na kapitule łowickiej, gdzie przewodniczył dotychczasowy prowincjal Jakóh Rosz. Hieronim przybył na nią jako przeor w'iIeński. Od 1556 hył magistr,em. Poprzednio był podobno lektorem poznańskim, jakiś czą-s, spowiednikiem Zygmunta Augusta. W Gdańsku miasto zniosło konwent, korzystając z wymarcia społeczności wskutek moru. I{apituła łowicka wyznaczyła nową społ,eczność, m. i. kaznodzieję WawrzYllea z Poznania, a sam prowincjał wyruszył, ahy odebrać klasztor. W Gdańsku umarł wśród okoliczności, nasuwających przypuszczenie otrucia. Akcja ta nie byla bC'zskuteczna, następny bowi,em prowincjał Melchior z Mościsk układem z 24 lip

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry