DZIEJE GAZETY W. KS. POZNAŃSKIEGO W LATACH 1815-1865nieco od.etchnienia, a dla stosunków prasowych wielkj,ej wagi było prawo, oslaniają.ce naldadców pism opozyeyjnych przeciwko samowoli policyjnej. Dziennik Poznailsld, będąc nie!zależnym organem narodowości polskiej w granicach praw, poręczonych jej kongres,em wiedellskim, jako też i w granicach i na podstawie swobód, wynikających z powszechnej instytucji krajowej, stojąc przy zasadach wolności polHycznej i religijnej, równouprawnienia wszystkich klas społecz.eństwa i organicznego post<;>pu oraz zapatrując się z stanowiska tych zasad na stosunki i sprawy Księstwa, stał się zdecydowanym ohroilcą praw narodowych, wobec którego Gazeta ,\T. }{sięc:twa Poznańskiego była slabym, ledwie weg,etującym organizmem.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4

Czas czytania: ok. 1 min.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr4 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry