KRONIKA MIAST A POZNANIAbli'nensi,s cui ibi'dem breue Apostolicum fuit aUatum, a Roma per nefas obtentum quia cura et impensis mfce dne pal,atino Mazowiensils, pl'OIPt,er quod ab obediencia Ordinis se absolutum fecit et apud seculares fere duobus 'alnnis mansit, preseIrtim apud quandam n<JIbilem Oborska sub spede et pretextu d.itandorum consanguineorum, consper:ans frustratim ta'men, se aliquem magnum prelatum et eppum qualemcunque, maxime suffraganeum fu(174)tllrUl1l quod tamelll et 1p'si consanguinei eiu8 non probauerant. Rmu:'! autem d Be.ncdictus Izhyenski epus Poznaniensi's anathemate insequtus est. Et fuit non parna commocio in prouintia propter oonn:i'uentiam prelatOlf'um. Vnus Varszouie existens guardianus et aJlius Cracis qui huic fr:atri faUOle1lll perficere videbantul', prOlptel' hoc quia. Deus bis tradidel'at eundem fratrem cum carta, in qua pl'opria, manu sua pessima l'cliquerat. In hac autcm di.spensacion:} idem pl' 1homas nOJl prosperabatur quia et tUlllC lmus p Faelix minister ,'igilalllti:ssi'me et strenue cont.ra ipsum agehat coram rm.o CIpo Posnaniensi supradicto necnolll et cOlł'am 8ma regina Bona. Vbi spebus fraudatus in toto idem aposita, itelrum et secundo apostatauit de loco Varszowiensi, in quo fuit assignatus pe.r gl'adam patrum in primo sui reditu qui in posteil'Um sub pretextu invisenda dna ObDI-:ska a p gual'diano Bernanlino de Wronie Iirentiam obtinuit accede'l'e ad ealldem, sed ipsel va.fcr vooio"ns illic cum fratr'e eidem assi.gnato cum remisit in ccnobiuIn et apud ,eande;m dominam solus remansit saUs longo tempo re. Sed quia peccatull1 non (174v) .diluera.t, de facili in graluiora cecidit, vnde et de'Speratior factus et hereticus ad helreticos se contulit vsque in Prussiam. Nec neque ibidcm prDsperababatur, nempe veniens in bawat,rum proful1'dioris de'Slperationis, miserime clau'Sit diem extremum i'n p;resenci!al nepotis sui qui redi,ens et contabelscen:s ex mortei:psius ad Mazowiam retrocessit qui t.andem Iwc "et alia multa de ipso retulit. Idem r p FaePix minister finito primo anno mini's'terij sui celebrauit capitulum provintiale in loco S NI de Gratijs apud Skempe a. vide1icet 1549 pro f Natiuitatils eiusdem Virgini's, reelectus est i.n miuistil'um. In quo loco vItra spem omuhllm saUs abunclans et sufficiens fuit prouisio pro omnibus pp rapi:tula

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 3 min.

l'ibl1S de gracia omnium nobilium et benefactorum illius cenobij, precipue mfi'Ci d Stanislai Kos,czieleczJd et palatini Lecz,iceu's.is, vt }.a:rguB, larga.m elemosin.allTI cOI1ltule:rat. (178v w. 11 cfr. L 378/9). Qui et des!peraciorets facti de conventu(s) Cali'siensi aposta!t.e fugierntes ad d. Cobil'incnsem vcn('ll'unt qui libentissim(} excepit illos et collaterales suc men.sa fedt in dedecus Ordinis. Et plebanus cum cOn'sensu d(Jimini Jozephum viccarium fecH qui ett ipse hereticu'3 fuit Jaskierski dictus. Ludouicum Vetl'O in breui dominus a melisa sna exire iussit qui ad Converntum r,etddiens in Calisz mansit et licelt ante pecierat suscipi ad Obseruanciam quem tali grada indignum iudicabat minister p. Felh de Costen propter graue furtum factum apud quendam parochum nobilem £'t proptel' fa,lsam incriminatCionem fratrum (179) coram d. Cobili'lleIlsi, Qui tand.eim in fine gwardianus factus ibidemque morte pre,ventus conditJo testJMnento de mamona iniquitatils cito obijt et ad Po"nalliam deduci sepeliendus aput (s) ff Bernardinos postulauit, sed non obUnujt. nle vero JozoCiph remansit in Cobilino sub gracia et

- "'J'-;-'--- ----"-" -; ;;..!:'x.'; . ::- ''' . ". .

- 3.1" ..... ,." r :l-r" ...hh" , "er- .. "2"' ei. 7' .... \ ' :w ćV;r 1--- f-.

9!'- J-''rl1.f:1!" l" ' ,, """ --..iL, .,.... !łtł.-#i' .

'''łi;f4 T,.,;Q.., ...... ...._ a . .." .,# .. f,ł: "'fI ł.ov"t""""'.-ły;.. "':'I i."'rr , ....; J"'ł1t "' .fuJ,....4Uy.# " ;P '- .> .. _4L . .

.2"\ ':F'" -. .,"'- - _..;r..

Kontynuacja trzecia.

I

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry