I\:RONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Sed postquam vterque loco ce.Rserant videIicet p Ludouieus a Hogosno, gwardianus loci illius, et p Lucas Cridus, confessor Somrum, tunc postremo pax fuit rost.ituta ,et ilIai dificultas (1G4) cito vel statim rpda,cta fuit in nichilUł11.. In fine tYielluij tereij 'prefatus p Sehastianus minister cum propicio in pace provinciam rexit, celebrauit capitulum in loco Luhlinemri a. D. 1540 pro f. Natiuitrutis Marie. In quo capitulo in nouum ministrum electus fuit r p Innocencius de Costen. Qui festinaeions in locum Costen advPlliens fadli peniteucia et satis leni ahwluta,s ilIas SOl'ores ferit qUH tantaI"um guerarum et dificuJt:ahun occa:sione (s) fuerunt supra descriptorum (s). Et cum p{)dcm anno instahat capitulum generale. celebraYldum tcmpol'e cons!weto secunduIll Be.gulam nostl'am in loco s. Franrisci apud 1\1alltuam, Cracis veniens f. 4 poe,! Pascha ad capitulum generale cito expediiconem maturauit, cum fr. Ludouico <lo Posilania (lido Piecz et fI' Vitali de Cost,cn laito qui quatter (um diversis pa tri hus in Italial111 porogrinus fuit. Provinie comuliSiSal'iulll p Sebastianum a L('>oip.oli as;c:ignauit qui tUllC Craeis pl'edieatoI" fuit. Qui a'liqua lo{'a visitalula curauit, .in ,euiu;,; loro concionator fI" Ludouicm: cle TIOigOSllO ohiueI"at. H autem minist.er rieius qua11l speI"ahatur, in }))'ovinciam a ca,pitulo (1li4v) generaJi rc\'ersus diligentissimus pro officio suo in negocijs proyinde pro f. s Magdalen e, sanus redijt. Provinciam in pace imvenit, tandem et loca visitauit. 1'11 iUo C'aipitulo g,eneralissimo rmu,> p Jammes Caluu pJ'ovincie Cm'sicc elpdus in goneralem millistrum. Et prefatus p Ill1loc('lllrius minister a D 15-1-1 y;ost prpfatam c.apitulum g-cnel"aJe instituit l'apitulum in loro Biugostien:si, in [quo] contra statuta generalia, in quibus quinqneunis pausado sancita fuit, reeligi se perm.i'Sit in ministrum nO'n sine mur'll1ure mu1torum, sed prin-łor,es intel' se eOll.,ilio l13bito .admi,serunt eligendum. Qui innnediate post capitulum in Costen VClllit vis'it.andum ,ante f s Hl'dvigis, flehothomiam fedt. Et PtOdem die in m.tulo in frigore g1aui vsque ad C'l'C'pUlf',culum pe:r"istens, nihil tandem mandu('auit neque hihit in cena. In node tand!"m febri quarta,na C{)1T{'lptus clie 3 ad locum Po:manicnsem a.dve<c

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry