KRONIKA MIASTA POZNANIAin magna et abundanti pr.ovlslone in via. Hoc tantum quod (159v) infiIwus et sic ptisicus et ethicus ,exiuit in viam tam longinquam. Post cuius feJi.cem m01t,em fI' FeUx Costen a.ccptis litteris testimonialibus a p-re gwardi:a:no illius loci Busanensis (s) pedetemptim l'edigit in provinciam suam et Vcnit Craooviam ipso die octaue Corpori's Christi 16) tempore gwardia.natus vdi p Stephani de Opa.thow. Paterno affectu oxceptus Iłt in visceribus Christi tmdus quia e.ciam tUIl'C fuit infirmns, fe:re integl'o anno in infirmaria decumbelJ1s, omnibus nCicessarijs prouidehatur. Idem tandem p. Stephanus fuit mortuus eodem. .anno, de quo alio toco dicitur in suo or din e-. Sod redeundum est, a quo disgressi sumus. In illo capitulo videlicet AS3isij oOilectus est in commissarium generalem p Marcus Tertinus, olim minister Teirre Laboris, viI' oonus et snex. In eodem capitulo fuit magna dificulta.." cum nostris Heformatts 17) qui omnino vole:bant excuterr,e ivgum Familio Ohseruantine ex suis hvmeris sed non preualue:runt, Custodes tamen oobtinuerunt supe[" 4 loca ad minus in singulis provincijs etc. 160-160v na mg Octauo die quallidulll (s) se!pultus est, moritur r p JoallnCis de Komoro,wo qui pro religione et pr.ouirl'c.ia domi et fori.s praesertim in C aJpitulis gem eralibus Romae t\sisij et Lugduni praeclara f,ecit monumenta. Intel'fuit diuisioni Obse:ruantiae a CDnuentualibus sub Leone X, commissarium prouillciae agens. Intel'fuit in capitulo Lugchmi orator munitus s Hegiae lVIaiestatis literis Sigismllndi I Hegis Poloniae et archi,epi e teporum Hegni quatenus loca et conuentus Prussiae in dominio Regis Poloniae freos Poloni inhabitalent sub electione l',mi p Fr:ancisci Lirheti minil,'"tri gene'l'alis. Idem dignissimus pater vitas b pp nostrorum Si:mollis Lipnicensis et J.oannis DucIani et chl'onicon hocce- conscripsit. C(}mmissarius (160v) pro erectione prouincia,e Lituaniae a Clem'3nte 7 desig:natus est insta,Jl,te s-mo Sigismundo I Regi Poloniae,

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 3 min.

16) 23. VI. 1536. Tak długą podróż nawet pieszą można wyja8nić tylko chorobą Feliksa, 17) Są to Kapucyni.

Exordium ll'ascentis Obseruantiae per b :p Joannom a Capistrano introductae ('legalnter descripsit, l11erito di'cendus ;primus historiographus Ohseruantiae nosŁl,a€'. Praecla:re saUs in 'eformando mouastm'io Cra,couiellsi sanctimonialium s Agnetis labOl"anS e:t confessor exi"Jtens, vita,m mou.asticam auxit Conuentuum Varsauiensis et Vi.lniellisis ,muros magna ,ex parte construxit, amhitus in girum ducendo. Bis per trieUllium minLsteriatus oficio laudabiliter perfunctus, tum diguam labOlI'ilms mulU,s mercedem a Domino adoptus e.st. Flura ip,sius :l"ecte facta in hor opusculo sparsim hahentur, de bullis ŁransUlllptis, de trani-'actioniłms capitulorum etc. (Pismo Ramieńf'kiogo). (160) Post capi1tulunl aute,lll \Varszaiviense nichi.J memoratu dignum contigit in p,royill'cia nostra. Anno vero Dni 1536 l' P minister p Inuocencius celebraruit capitulum in loco Lowtciew"i 'Pro temp.Ol"e com;;we-1.o. Ad ,eum (s) et ,p Ste'Phanus gwardianus Cra'oouiellsis proficiscehatur et cum disrreto p Paulo de Vagroviecz. In hac via graui infirmitate 'p'res,sus in loco Opathoviensi }1RUSandum constitutit ad lllitigandum dolorem. Sed multo plus infirmior fadus, Cracoviam reducitur et statim infirmaria de}Jositus est, grauiori infi.nllitate comprimitur 18). In rodem vero capitulo l' p rnllocellriu ree1igitur in pace. Tunc rmus d Andreas Cticius archipresul Gnesnensis 19) jam illlfirmus pe,r suum tezaur:aJ.ium ct alios .aulkos ,preparari misit lautissimum prandium in ipso f. Natiuitatis glorioo,e V Marie, in quo ostendi feo dt magnificenciam suam. Et nulli dubium quod arctior (s) fuisset, si rma dominacio adesset prelsencia sna. Ornnia Wlsa mense argentea omnibus administra fuerunt tam vsibilia tam potabilia, vbi ,et avlici precipui mense inseruiehant, (HiOv) cum a drmoniciO'l1 e, vt alrtcriterr perfruea>entur largius apQlsitis abunIlantissime ex coquina et ex celIa,rijs. Et factum est ita, vt

18) Na mg: qua infiJ'Iuitate sublatus est c viuis in vigilia s Simonis Apostoli (27. X.), sacramenti.s munitus. Erat praedicator celeherrimus suo t('mPore; Cracouia similcm non habuit praeter dr Joannem Leopolitam in arce, et tam clerus quam populus mortem elus .d efleui t, 19) Krzyckl Andrzcj T 10 maja 1537.

".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry