EGZEMPLARZ POZXANSKI KRONIKI KOMOROWSKIEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

diUinitorilms capituli generalis preteriti Ni'c,ce habiti, in commissa,rium gen. suJJl'ogauit r p Joallnem Caluum '2 )provincie Corsice qui tune oOlmmissarius erat in Cuda Romana, vir bonus, humanus presertim erga patres -ailigenannll provi:ncia,rum. Qui sa!tis laudabiliter partes Cismontan.a.:-; rt'xit pe1' bimmiUlll ot cele,brauit capitulum gen, in loco s ::\Iarie de AngeIis apud Assisium a. D. 1538. Quod protelatum fuit ad 26 dicm Julij ,propter ahsenciam ministri (156\') gen. qui ad festum Pentechoste:s non pOltnit venire quia fuit reJtentus a Paulo P. qui tunc imperatorem cum rege Francorum IconcilialmL Et breue miserat S Pontifex sub pena excommunicacioni,s la'te .sente'llcie omnibus voca.Ji'bus, ne capitulum ag,erent sine mi'lli'stro gen. Qua:proptcr omncs vocales molelsti expertahant tliucius in locis pl'ovinde s Francisci et in vicinis pl'Ovincijs. Sub hoc tempore vel ante, paucis diebus pr Bernardinu.,> Sa1crzewski(s), custos provinde huius, graviter infirmU's, iTI via per loca et provinci.a.s semper medebatur. Padue eo grauim:; elt diucius mansit SNnpcr cum sodo sno fre Fe.Jice de Costen. Tandem misclrariolH' diuina meliori sanitati recreatus, provi,nciam natiuam atenwtauit redire. Et cum gracia expeditus a vdo I/:we JacoJlO Paduano, gwardiallo iJlius loci. Iuimus pf"l' loca Placencie, Verone, Tri den tirni et rpel' locum Volshm,m vsque in lo,cum BuJsani pł"Ovin'cie Austrie. vbi ,officiosissime fuimus ecepti et in cal'i (15'7) tate seruati a fe:sto s Michaelis vSlJue prope festum SS 00. Grauius tandem in i'Pso p.re custode infirm:itate invalescente laici (?) et grahato deP9nitur, in cuius obsequium tota Re f'Xposuit mfca dna Paula Veronensi'3, l11uli{)lr illustris, quem victu condecenti, medico suo et medicinis pl'Ovidebat. In e<o tametn nirhil pl'oficiebant et ipse medicinf' 'pl'Opter ingl'auescen'tem dolorem ex causa, pthisica. JmnqŁie senciens se moritUl'um in breui. ace:rsito p-re gwardiano p-re Bonaventura et tota oommunitate iJlius cenohij, pecyt se, ascribi et. adiungi illi prO/wincie in fratl'em .in hłJcrymis multis ot omnium astancium. 'func subclamabat mise.ri:cordiam Dei et via

12)' Jan Maltei z Calvi został wybra.ny gcncralem 4. VI. 1:>41 (Jo 21. I. 1547).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry