KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Poniżej dajemy ustępy P nie znajdujące się lub inaczej zredagowane niż L,

K o n t y n u a 'c j a I F Ci I i k s a z Koś c i 1L n a.

(156) Ad quod cajpitulum rmus p Vincencius LuneHus 10) minister gen. venire ,.oluit. Qui et littera.s ante pre.miserat, quattinus expecta,l'ctur cum capi:tulo sed a S. Pontilice Paulo 3 ret,entus et tandmn missus ad imperatorem Karolum FU legacione, vefll'ire dl,stuli!. Patres tande.lll conglega.ti in loco capitulo (s) que facienda orant, fecerunt. Eodem quoque aJnno r p Le:onardus Publicius 11), Cisa,lpiue geu. commis,:;acriuls, sponte resigna,,-it offi.cium oomn1'issartatus iu m!Lnihus gen. min.istri, a quo uoque minis neque vllis pe.lsiwasirQ.nibus potuit cogi ad non resignalldum. Generalis :igitur, conuocatis pp r I.

...... 'I'".-1. .Yło ł.,. . -d *)",.--,. -'I' , - J 1:./ ---L_ - t&, .." ..."", a 1.?''It' ,... r III Wf.... .f" l' "': dJ. *Ii .;; f'!: ISA2,.i# r07 '1ftA, 1'.;ł-h." ".. 'ł'1 j ł-4 "*' '711. r .;., t,M.,. A4..---.. r71<1/" t444 :r.J-.- ..,. t:/"'JJ., /lrlx ".. . .ł 17 Z-ł- . L.,ł-/I-,.,( r .,.

-::... ....z.. t..,..-ł......ł..., s.,. J s.;, _ JU--., 1-t".- 8-'.-"a.r."'! · - 1:.3i'&J.:. "W...,. ..u_.. c .1 f"P łf"t;.7/r F ' '! j l ,,#H i""L e'J-'" , J /lLCQP ł'..ł... ...: L7_ A "" ,

Kontynuacja Folitksa z Kościana.

10) Lunello Wincenty urzędował 15. VI. 1535 do 4. VI. 1541.

11) Loonard PubIicio był wikarym grneralnym Zakonu już poprzednio 2i. XII, 1533 dO' 15. V. 1535. .

J06

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry