EGZEMPLARZ POZNANSKI KRONIKI I\:OMOROWSKIEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

187 mg Nota Toruniensis loOcus (Kamieński) (P 69 mg), 190 w 13 ,erant 1 eo quod ,avisar:i conati sunt eum (P k 71 w l4d). 192 w 2 capituli I de se fa:ctam (P k 22/58 w 12 mg), 201 w 6d lib.ra..ria ! ,ac canapa (P k 80/,64 w (/7).

202 w 16 dotruta I qui edam per fratres in diffini:torem e;Ugebatur (P k 80/64 w przedost. i 'ost.). 202 w 7d suis I proprij impensis (P k 80/64v w 11/12).

205 w 2 termi'll'o I adhuc ante horam vesperarum (P k 82/66 w 1 mg). 206 w 3d demum 1 circa an'llum (P k 83/,67 w 2).

211 mg 4000 fraltms intel' / fuere translacioni (P k 85/69 mig; pismo Kamieńskiego). 212 w 3 importunus I in ailiquibus (P k 85/69v w 3).

213 w 1 zamiast appostDlicum : verbum ,appostoli (P k 85/69v w 5d). 242 w 1 Hvyma. nal€Jży czytać Huyma = Hujma, Ujma; litery v i u używane są często jedna za drugą, mioj'scowości zaś Hvyma niema i nie daje to dobrego sensu. (P k 87 w 13).

242 w 6 humilitate I dotatus (P k 87 w 20).

258 mg Ne reminiscaris alterat e,x :ipsoOrum defec.tu (P k 96 mg). 259 w 7 pre.r,erebatur I lIle totus ąi'us CO'l1atus eirat (P k 97 w 5/6). 265 w 4d causa 1 cum pace loquendo (P k 101 w 5).

268 mg de Cremnycza ocdditur (dotyczy Jana de Ungar,i.a) (P k 102v mg).

269 'w 4 laborator / arte carpenta.r1us. (P k 103 w 15); w l4d loci:s 1 captivum {P k 1G3v w 2). 270 w 3 pe'rtransi,erunt / nec domum incenderulllt eius neque ,ali qui d rcceperunt (P k 103v w 10/9d). 275 w 9 montihus I Ungarie (P k 106 w 18).

276 w 3 celario / Poznanie Hali (P w 106v w 17).

282 w 12 zamiast 1490 : 1498 (P k 110 w przedOiSt.) (je,st to ..lata funda,cji konwentu w Połocku, na zasadzie konjeiktury wewnętrznej poOprawiona już przez wydawców L; tuta1 znajduje potwierdzenie).

2g7

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry