KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

92 2d reformaci one / ordinis (P k 26 w 1).

94 mg zamiast In Cracoviam : In Polon:iam fratres intl'Oducuntur et Cracoviam. (P k 26v mg). 95 mg In Gnosznam (P k 26v mg).

109 w 19 obiit I vacante sede (P 'k 32v w 10).

121 mg Nota distinccionem de multipli.ci modo haroendi.

liabes idem superius in prindpio huius Hbri fol 3 (P k 39 mg). (To świadczy, że dopiski marginesowe llastąpiły dOlpi<>'ro I}JO w:pisarriu pierwszych kart przed tekstem). 126 11 d zamiast obse:rvancie regule : in ohe,oiencia reguli (P !k 41 v 'W 8d). 127 mg Initium Reformatorum (pismem z w. XVII) (P k 42v mg), 131 w 11 perseverabant I et .ad pristiuOls conventus red:ibant (P k 44 mg). 146 w ostatni. Sahr'eto / super familiam ohservancie (P k 48v w 10/11). 147 w 5d vkoarios J usque ad a. 1446 (P k 49 wIO).

156 mg Plallltado locorum in Polonia (P 'k 54 mg).

166 13d capitulo / in Wladislavia (P }, 48v 'W 17), (powinno być Wratislavia), 169 mg Quamdiu mansH Cracovie? A 28 Augusti 145::1 ad 14 M.aj 1454 (w. XVII) (P k 59v mg).

173 w 9 zamiast loco : chol'O (P k 61 v w 9).

175 mg :stricta vita (w. XVII) (P k 62 mg).

176 i 177 poprawki Kamiellskiego w teł{scie (P k 63/63v); (jest to opis fundarji ,poznailskiej, który I{a.mieński prze,jął do swojej kroniki). 178 w 3 ohserva!llciam f odio habenls (P 'k 64 w 10 mg).

181 na dole pismem Kamieńskiego (?) S Be'ł'llaJ'dinus AquL lae non Senis integer cOl'J}ore quieseit, prouincia vero Tusci.ae, siue Senelllsis iuncta et reunita prouinci.ae Florentiae de mandato Clementis P VIII in generali c(mgregatione Romale 1603 celebr.ata. (P k 65d). 186 mg Fratrels Gernlani loca :petebant in Pru::;sia (Kamieński ?) (P 68v mg).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry