STUDJ A :'\AD DZIEJAMI GOSPOD. ŻYDÓW POZNANSRICII

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Wykaz kupców poznańskich z pierwszej połowy stulecia xvn.

- .

1:.1i i ni:o kUP- r;okT

1 Aier Jerem.

2 Amelung Henryk 3 Al"nolrl, burmistrz 4 Benicki alias Benke Andrzej 5 Bestling Kaspar 6 Bodoch Jerzy 7 Bolelicki Jan 8 Bolez Jerzy 9 Borgon Antoni 10 Braun Kasrpar (Szkot) 11 Braun Iakób 12 Braun Wilhelm 13 Bressel Jerzy 14 Brodzki Jakób 15 Bujakowiez Mateusz 16 Buta Szymon 17 Celer (Czeler) Jak6b 18 Celer Piotr 19 Cyprjan Jerzy (S?;Kot) 20 Dambrowski Kailp.lr 21 Daniel Adam 22 Dyryk Kaspar 23 Eher J ak6h 24 Eiberle Jerzy 25 Eislg Jan 26 Faycher Robert (Taycher?) 27 F'i1lBborn Achacjusz 28 Fricius Jan I 29 Fricius Zygmunt 30 Frohell .Jakóh 31 Fri.ihlich .Jakób 32 Frythans W olfganig 33 GebeU Jerzy 34 Gnieszpwiec Stefan 3S Gotfridus 36 Han Szymon 37 HarUieb Jerzy 38 Hebron Edward 39 H olclenfingel' Jak6b 40 Herb (Erb) Lukasz 41 Holwitz Kaspar 42 Hoyt Jakób 43 Herauff Stefan 44 Humler .Jerzy 45 lIuyson Wilhelm 46 Janecius Karol 47 Jarguson Jrlkób (Szkot) 48 Kocher Bartłomiej (Szkot)fi

Żr&dło 1641 1618 1618 1646 1609 1626 1624 1046 1635 1635 1624 1609 1633 1645 1649 1610 1629 1635 1612 1643 1634 1604 1649 1622 1658 1633 1619 1623 1609 1609 1628 1643 1633 1609 1609 1617 1645 1616 1609 1646 1657 1611 1603 1651 1645 1658 1635

A C. 16f!i-1622, 43.

A. C. 1641-1643, 340, L, C. P. 1436, 640.

A. C. 1615-1622, 023 Aa. 1646, 173 A. C. 1609-1615, 130.

A. C. 1623---162.'), 697 Aa. 1624-6, 643.

Aa. 1646, 1016.

L, C. P. 1438, 192 v. 3.

L. C. P. 1438 1,92 v" :.

A C. 1615-1622, 296 A. C. 1609-1615, 46 v.

ReI. Posn. nr. 158, 68.

A. C 1644-1646, 81;1.

L. C. P.1441, 118.

A. C. 1609-1615, 164 v.

Aa. 1628-1629, 897 L. C. P. 1438, 192 V., 3.

L. C. P. 1436, 195 Aa. 1643, 1697 A. C. 1631-1634, 94fJ.

Aa. 1603-4, 341,.

A C. 1649-1650, 318.

A. C. 1615-1622, 1532.

L. C. P. 1443, 74.

A. C. 16.31-1634. 777 L. C. P. 1436, 660 i n. .

A. C. 1615-1622, 111 v.

A C. 1009-1615, 134 v.

A. C. 1609--1615, 97.

A. C. 1626-1630, 13 v.

Aa. 1643, 941.

Ret Posn nr. 158. 68.

A. C. 1009-1615, 39 v.

A C. 1609-1615, 135 v.

A. C. 1615-1622 355 A C. 1644-46, 306. .

A. C. 1615-1622, 255.

A. C. 1609-15, 48.

Aa. 1646,938, Aa. 1656-7 A. C. 1609-1615, 379.

Aa. 1603-4, 297.

Aa. 1651, 570.

Aa. 1645. 1441 Aa. 1658, 12.

L. C. P. 1438, 192 v., 3.

22g

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry