KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 1 min.

Wykaz obrotów między Ży,dami fJozn. a kupcaani miast ślę,skieh (bez Wrocławia) (1. 1540-1640).

: I Pochodzenie kupców I

Wysokość obrotu I = Uwagi zł. leT.ftaL Igr I grzywny I grl Góra. . . , 17650 - - - 7 24 Pod "inne" 2 Głogów. 8097 20 736 - - - wohodz" . . . l.ig'lica. Libeo.

3 W schowa . , . 4357 - 100 - 8 24 Ko1uchów.

4 Lamberga . 2394 - 512 - - - Świdnica, , . Bunclawa fi Świebodzin . . 1416 15 - - - - i nieoanaczone. 6 Gorlice . . 1402 - - - - - 7 Hirschberg . . . . 334 - - - - - B Inne. . , . . 2204 - - - - -

Razem ,I 37 R5413511 348 1-/

15148/

1) Oprócz tego miał Dłuniewski pretensje do. Mendła "occas!one rl"Stitutioni'S 12 uln. scricae materiae ipsi iudo ad vendcndum creditae" (Tamże). 2) Nadto. domagała się prowizyj i zakładu.

3) Por. t Gród Pon. nr. 811, f. 45.

') Do tego prowizje.

) W temże źródle na str. 59v. zapis starszych ydowskich, którzy 7.ohowJązu]a f;ię dotJ'z'ml1ć pewnego kontraktu z r. 1660 z Mieszkowskim zawartego po.d zakładem 1800 zł. Moe chodzi o dług taldeje wysokości. 6) Do tego 2 kamicnie korzeni z roku 1653.

1) Do tego prowizje i zakład.

8) Jest to tylko jedna rata nieo.znaczonego b1iej długu.

8 a ) Do tego 15 gr.

lIa) Są to Marjanna z Leszna, wd'owa po Andrzeju podkomo>"Lym in{)wrocławskim, ks. Jan kanclerz poz.na,ński i Stanisław stolnik. Ub) Także starsi ydorwscy. Dług obejmuje 4 pozycje.

U) Szkody z powodu nies;płacenia długów wynosiły 22.000 zł.

10) Jest to dług netto, nie licząc szkód i odsetek,

Q28

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry