KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 4 min.

Wykaz zadłużen:ia Żydów poznańskich u chrześcijan według stanu z lat 1650-1660.

.I

Dłużnik

Źródło

1 Starsi żydoWiscy 2 Hersek Mazur 3 Ioe'l Faibisz 4 Hirsch-J eleil

5 Starsi żydowscy 6 Starsi ZydOW1SCY 7 Starsi żydO\vg,cy 8 Starsi żydowscy 9 Starsi żydowscy 10 Dr. M. Limanus 11 Starsi ydowscy 12 Icek Faibisz 13 Józef Sal., HCI1sch MendIowie 14 J. 1ende.}, Jakób Ber, ur. m. Izak

Wierzyciel

Adam Czarnkows,ki Al. Dłużniewski 1) K. Kunińska Cysterki z Owińsk L. Suchorzewska 2) K. Urbanowska .1. Prą,dzyński i Z. Trlcska 3) A. Wy.gryzowska .J. Prądzyński Szymon Prosch ColI. S. .T cz. Kalisz) A. Skarszewski

St. Piglowski

P. Gostkowski

15 Jona .Tak6b A. Tymfa, mincerz P" 16 Starsi żydowscy \V. Krzywosędski 17 MOJż. Wiener M. Cielecki 18 Starsi żydow"cy \Vęgorzewski, 'Podwoj.

19 Regina Krasna A. Tecelinowa 20 Sal. Józef Mendle M. .Terzykowski 21 Starsi żydowscy Krzys,zkowski Jcrzy 22 " W. Kwilecki 23 Spadkob. Jakóba Szaje L. Niemojewski 24 Marcus Mojżesz Pisarz ziemski pozn.

25 Żydzi śremscy S. Gliszczyński 26 Starsi żydowscy W. Kowalews,ki .

27 Marcus Mojżesz i Szymon

28 Joz i Salomon MendIowie 29 Starsi 1:ydowscy 30 Mojesz J akób 31 Starsi ydows.cy 32 Starsi ydowscy 33 Dr. med. Izak 34 Starsi 35 Jeleń Mendel 36 Mojż Salomon 37 Starsi żydowscy 38 Starsi żydowscy

St. Lenarcik z Krotoszyna

J. Wolicki M. J ar3szkowicz Jan Libek A. Gostkowski A. Choiński Jan Noskowski W. Kwilecki M. Jerzykowski .

A. Szukowa Conv. sci Dom.

W. Kowalewski

Sroda

I W)SOkOŚĆ I d. ugu o:: 500 433 6000 2000 1500 400 33CO 1000 22 000 30 3 000

1655 G. 810 34 1660 G. 810: 35 1660 G, 810, 38 1660 G. 810, 36 v.

:mv., 42 1660 G. 810, 44 v.

1651 G. 810, 47 1660 G. 810, 49 v.

1652 G 810 51 v.

1660 G: 810: 52 1659 G. 810, 52 v.

1660 G. 810, 53 v.

1660 G. 8W, 54 v.

1653 G. 810, 56 v.

3200 1651 G. 810, 57 V.58 v. :'1 1 600 1655 G 810 62 4000 1655 G: 810: 63 v.

3000 1655 G. 810, 6:1 v.

1506) 1655 G. 810, 64 v.

65 1652 G. 810, 64 v.

1 700 7) 1652 G. 81.0, 65 230 1652 G. 810, 66 3 550 1652 G 810 67 1 553 1657 ł' , 4588a) 1657 jG. 810, 68 160 G. 810, 6S 400 G 81.0 70 700 1655 G: 8W: 71

200 G. 810, 74 6400 G. 811, 7 3600 1651 G. 811, 7 v.

730 1663 G. 811, 8 360 1660 G. 811, 10 10000 1664 G. 811 10 1200 1651 G. 811: 21 300 1664 G. 811, 21 l 000 1664 G, 811, 22 140 1664 G, 811, 22 v.

100 1664 G, 811, 27 1006) 1664 G. 811, 34

L. I p,

Dłunik

39 Starsi żydQwscy ,

40 Marek Szmukler 41 Starsi ydowscy 42 Sal. Mf'ndcl 43 Starsi żydowscy 44 45 46 48 49 L. 'Krakow'czyk 50 D. Pakość spadk.

51 Jozef Memld Slpadkob. Ob)

52 Hel, Probs 53 ' 54 Zydzi śremscy 55 Mojż. Lima 56 Sal., Lewka syn .Toela iping"uis 57 Abr. Możeszo\V.ic'z, zięć Faibisza 58 Sal. Ciecz i l\larek Gumpricht 59 Starsi ydQwscy 60 Jos. i SalI. Mendel 61 Stai ydowscy 62

63 Mojż. Wieller 64 Starsi ydowscy

65 Starsi ydowscy

66 Sal. J07.. MendfIl

Wierzyciel

I Wyooko6ć I I Źródło dlugu p:<

Z. Smogulecka. wdowa po star. nakiel. 20 000 50 Luk. NiemQjeW'ski 4000 Jan Wolic>ki 7400 Rodzina TUCZYI1Shich 93 130000 Jan Popo'wski 3200 A. Maxiil.s.ka 10000 Kongr. muz. kośc.

Marji Magdaleny Ks. L. W. Boguszew8ki Stan. Choiewski Fr. Grudziński W. J. Węgierski 10 000 4700 4000 500

Ambr. Trąmpczyń8ki 17 015 460 400 2000 3000

1622 iL. C. P.

I 1436, 849 v.

1648 Ł. C. P.

1441, 77 v.

5000 1651 Ib. 1442, 17v.

Ib. 14i2, 36 Ib. 1442, 227 v.-8 Ib. 1443. 17, 8, 22, 90 1 500 1664 Ib. 1443, f.

400, 416 Ib.J4!3.41:J8v.

IŁ. C. P.

1442, 33 V., Mik, i Jerzy Zelikho- 38; A. C.

ferowie z W"iednia 10800010) 1656 16;)1- 9 161-2 -j n.

172-8. 181 79", 836 1651 Aa. 1651, 5G7 I I

Sz. Gliszczyński W. Kolnicki Fr. WQdzinowski

J. Szmidel

Kup. pozn.

Jerzy Szmidel

Jerzy BOilcz 14000 Kup. :pozn.

\V, Or:,;etti z Krakowa 20 130

Szlachta

K Janecius

D. Egebrecht .

M. Cielecki

P. BIIi.rdzki

1665 G. 811, 37 1665 G. 811, 37 1665 G. 811, 57 1665 G. 811, 64 1667 G. 812. 4 v.

1667 G. 812 8 1667 G. 812: 16 1668 G. 812, 32 1669 G. 812, 85 lt69 G. 812, 99 1670 G. 812, 104 1659 ł 1651 fG. 810, 31-4 do I Ł. C. P. 1661 1443, 116 G. 811, 70 v.

G. 811, 39 1665 G, 811, 39 l 1622 iL. C. P.

, 1436 J 857 ., 858 1622

91509) 1651 ł 1654 10 364 do 1659

Piekarski Razem 1501 206

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry