STUD.TA NAD DZIEJAMI GOSPOD. ŻYDOW POZNAN"SKICH

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 1 min.

Towar

Rok

Źródłoperły 1642.4wełna 1648 1649 1650 1654 1599 1599 1543 1581 1559 1605sukna (czamlet)

L. r:. P. 1438, 809.

I. C. P. 1440, 151, 156.

Aa. 1646, 1169 L. C. P. 1441, 52L. C. p, 1441, 83 v.

Aa. 1650, 303 L. C. P. 1442, 227 v.-s.

A. C. 1598-1608, 60.

A. C 1598-1008, 60, A. C. 1542'-5, 115.

Aa, 1580---1582, 150, Aa. 1559-62, 52.

Aa" 385. .

1648 A C. 1647-8, 647 v. n.

O) Jest to tylko jeden z dłużników yd.. z Poznania i Osieczlla, który wskutek zalegania z d'lugami przyprawił tego kupca o nędzę. 10) Szkody z powodu niedostarczenia soli do Poznania w oznaczonym czasie. 11) (Por. L. C. P,. 1438, 222 v. i n., 256, 290, 939), 12) Są to szkOdy (nie licząc długu), jakie Gisbert Wilhelmson poniósł w hand.lu z kupcami z Poznania: Abr. Faibislzem. Wolfg1. Aberlem, Abrah. Hers,chem, Abr. Szarkiem, A'brah. Jakóbem i Mojź.

Jaskółką, (Por, L. C. P. 1438, 222v. i n., 256,,290, 939; L. C. P. 1440, 151, 156) 18) Szkody wynikłe w handlu wełną.

14) Przy poszczególnych sumach opuszczono w nielieznych miejscach grosze.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry