KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 1 min.

L I p,

Wierzyciel

Dłunik

I W'8okość obrotu w zlp.

35 Kupcy gdańscy 36 Giesb. Wilhelmson 37 Joachim Joel

38 Teod, Duk i Egidj. Tybault 39 " ' 40 Mare'k Oberteich 41 Daniel Egebrecht 42 Pawe'ł Herman 8) 43 Abr. Mucha 44 Ab'r Kresthkycz 45 .Mich, Beerz 46 Jozef Słuma 47 Bos Mazur 48 Henr. Schelle

.Józ. Gold!'chmidt 2;ydzi poznańscy Wilh, Szor plniP. Sana, syn Henryka 1VI0izesz Wlener Aaron Iudkowicz . kalis.

Michał Hertz 2;ydz,i poznańscy Hirsch Mazur Paweł Hermann Henr. Fclkner Hier. Pf'szchowicz Hans Cante J oach. arb.

Jonatan Mo1żes:z Mojżesz Joachim 10000 12 95 706 13 402 3000 10 364 1700 5000 213 400 218 426

7 (0013) 1309 19714)

1) Inny dług braci Stefana i Jana Laiss6w przelał Marek Meier na podsk. nadw. i celnika wielko- imałop. Jakuha Rokosows.kiego w roku 1582. (Aa. 1580-82, 500 v.). 2) Jest to suma strat, jakie 2;yd'zi z gdańslzczanam ponieśli w handlu chmielem. Por. do tego Aa. 1580-82, 684-7. 3) Ten Erkel występuje jako "famulus Constantini de Ostróg, palatini Kiowiensis". (A. C. 1587-00, 35 v.-36). ) Sz,kody wynikłe z powodu dostawy złego towaru (skór lwowskich). 6) Z.obowiązania są wzajemne.

8) To samo.

1) Por. odp. przypis,.

8) Moe Hermens lub Harmencz (Por. A. C. 1598-1608, 279 v.).

8) Nazwany Gizebrycht.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry