KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Obroty między Żydami z Poznania

L. , - -- Wierzyciel pl MarcUiS l\Ieyer 2 Tobia 3 lVhu'eus lYIejer i Abraham zięć .

4 Józef Nossek 5 Sa1. Mcndel, Joel Izaci Lipszic 6 Hirsch 7 Jan Dresz1er 8 Mendel Karnuth 9 Samueil Krakowski 10 lzrael Hirsch .

11 Moyse Grenkorpff 12 Schom Hir8ch,. Iskhal Moyse der Scham, Ascher Lefite, P'laczki, Hirc;ch , der Schomsasbeck, Mazur Boss der Scham Moyses 13 .rohe.

14 \ Jon. Swedermann 15 Sa.muel syn locJa Marka 16 Hałt. Schacht 17 Gies l b. Wilhelmson 18 Dawid Samuelowicz Gd.

19 Adrianus Marcin

20 Gieshcrt Wilhelmson 21 Jan de Halin 22 23 24 25 26 27

'.

'.

'.

1£ 29

30 Giesbert W;lhelm.on 8) 31 Herm. Berent 32 Dawid Cudronie'3 33 Mendel i Lewek Daicz br.

34 Józ. Kaufman, Jak. Beer

Dłużnik

Kupcy gdańscy .Jm'Zy Zelaw Jan Lois" KOl1st. Ferbel', Walenty Ueberfeld, Wojciech GisJ'\e J e1'ZY Erkell Piotr Hewth Ni,kodem v. d. Wiese Iakób Samuel .Jan Bauch Jan Kringcr ' Marcin Erkanf.h Jan Kringell Jan Kringell

Paweł He,rman 8) .J ac. Rinsch ż. p.

Dawid Schermer Toma Złotnik ADr. Faihisz, Wolt Aberle .Jak. ludka Dawid Szyciniec et Jak. Kopan Ahraham .Jakób ADr. Kalman ' Abraham J akób Hirsch Abraham Mojżesz Jaskółka Izak J akób Abraham Szotke Abraham i Aron Izak S'zotke bracia Hirs'ch żyd Swar'zęoki Salomon 1:yd Krotoszyński

Jakóh Salomon żyd z Osieczna ? lub z P,o.znania; 11) J óz. Kaufman l Jak. Bcer

Herman Berent Herman Berent

I Wv.okoć obrotu w zlp. 270

14500 l) 8003)

10000 ,') 160 2 000 4) 635 337 168 7 000 5)

364167) 600 10000 1 000 5) 1000 7000 3 600 1400 4900 3702 3487 1860 1978 5806 787 1726 1992 8894 4 000 ) 2 000'0) 6 900 5) 9800a kupcrumi z Gdańska.

Towar

Rok

Żr6dła

1569- 72 1580

1557 Aa 1554-8, 394. Aa. 15(j266, 379.

1565 A. C. 1564-6, 226 v. - 227 v.

IŁ. C. P. 1434. 70 v.

t A C. 1570-72. 409-410, Aa, 1577-80, 686.

tA. C. 1580-1582, 322. ' fA. C. 1582-1584, 59 v. A. C. 1584-7, 594 A. C. 1570-72, 418 v.

Aa. 1'593-4, 339.

A. C. 159'5--98, 235.

A C. 1598-1608, 102.

chmie 1586 1592 1594 1596 1599 1598skóry skóry

:welna, salpeter, woS'k, kara.zja, sukno luńskie

A C. 1598-1608, 20 v. - 24.

wełna i inne 7) 1598 A. C. 1598-1608. 20v.-24, 46, 49, 1599 Aa. 1599-1600, 200.

1608 L C. P. 14.36, 101.

wełna 1616 A. C. 1615--22, 10.7. 1622 Aa,. 1621-2, 808.

1636 A. C. 1636-8, 55 v.

1628 Aa. 1628-9, 247.

1629 I Aa 1628-9, 254.

1635 L. C. P. 1438, 142 v.

1635 ,. " " 1438, 143 v.

" " " 1438, 143.

" " " 1438, 144.

,. .' " " 1438, 144 v.

" " " 1438, 145.

,. " " 1438, 145 v " ,. " .. 1438, 146.

" " " 1438, 157.

" " n " 1438, 158.

" " " " 1438, 153 O) wełna 1636 Aa. 1636. sól 1636 Aa. 166, 222. wełna 1657 L. C. P. 1438. 387, 402 1657 " " " 1438, 400.

223

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry