STTJDJA NAD DZIEJAMI GOSPOD. ŻYDOW POZNAŃSKICHa Hamburgiem i Lubekę.. Wysokość I ?'Rok Żródła obrotu .. 183 l) 1606 L C. P, 1436, 74v.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

19000 1588 Aa. 158d - tiU, 425 v. i 11.

1022 1591 Aa. 1591-3, 41.

1308 1592 Aa. 1591-3, 390-393.

2 000 BJ 1591 A. C. 1587-1500, 7 7000 1593 Aa. 1593-4, 37, 40 2652 1592 I Aa, 1591-3,.523, 532 v, 378 1574 L. C. P. 1434, 258.

180 1578 Aa. 1577-80, 274.

180 1578 Aa. 1577-80, 280 v 226 3) 1579 Aa. 1577-80, 438 v.

4000 ') 1576 Aa. 1575-7, 11!ł v., 122, 125.

226 1579 A. C. 1578-80, 232.

133 1578 A. C 1578--80, 70.

100 1579 A. C. 1578-80, 278.

126 8) 1580 Aa. 1580-82.

376 1578 Aa. 1577-80, 166.

1350 1644 L. C. P 1440, 161.

200 1590 A. C. 1587-90, 493 v.

3 000 1590 A. C. 1587-90, 587 v. - 8.

400 1590 A.C 1587-90, 580 v.-l 400 1580 Aa. 1577-80, 655.

2000 1591 Aa. 1591-3, 279.

1490 1591 Aa. 1591-3, 279.

600 1580 L. C. P. 1434, 536 v.

221 1577 Aa 1575-7, 841.

417 1581 Aa. 1580--1582, 118 500 1580 Aa. 1577-80, 684 v.

450 1592 Pa, 1591-3, 339 v.

21000 1590- 3 Aa. 1588-90, 851--4.

350 1610 A. C. 1609---1615, 286 2 000 7) 1617 A. C. 1615-22, 471.

78 1591 A. C. 1587-90, 681 v.

300 1587 A. C' 1584-7, 774.

3 600 6) 1644 Aa. 1644, 71, 75, 138.

143 1612 Aa. 1611-14, 847.

558511:) 21 738

7) Szkody handlowe.

8) 20 gr.

9) KUJPcy pod paz, 31-36 lPochooQ;o.. z Lubeki.

10) Sumę tę nale'ży powięks.zyć o 67 g'roszy nie notowanych przy podawaniu pose;cz. pozycyj.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry