KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Wykaz obrotów między Poznaniem

L I 1J,

K\lJpcy :1:ydows,cy

Moneta

Kupcy z Hamburga

1 Danieil :1:yd poznailski 2 Wojc. Herold z Lwów.ka 3 Bł. Grot llneszczanin pmm.

4 Iz.ak Kaizer, Henryk Samuel, loel MaJ1kus i Mendel Kaizel', Ż. ;p.

5 lak. Samuel i Lipman ka, :1:,. pozn. 6 Mojżesz DamiId i Boos Maur, t. pozn. ' 7 W. Herold, Lwowek 8 .T arssen :1:, p.

9 Ku:śnie,rze pozn, 10 1.\\1issegart m. pozn.

11 J os. Casscr ż p, 12 Jan lastar, Szczecin 13 Benedykt i Abraham dlowie 14 Wolf Ż. lP.

15 .hna Szmidc1 m. p.

16 IIes,kel:1:. p.

17 Marcus Meier 18 Hans i Dietrich Pcterson 5) 19 Natan ż. IP 20 U"wck MOR'zkowicz (Józef ż.) 21 Lewko Moszkowicz 22 Mcier:1:. gnieźn.

23 .Joel JaKóu z. pozn.

24 I " 25 Paweł Bogda:nCJIWicz Wilno 26 Aaron:1:. p.

;'7 Mie"zcz. ze LwóWlka 28 Ałeks. Golldschmd z Gdańska 29 Marek Kothek ż. p 30 Moj:1:esz Dawid i BoOrs Malzur 31 .Jan 'Vinklcr m. p.

32 Moj,:1:esz Mono :1:. po, 33 Stefan Wari}k m. p.

34 .Tac. Manlm 35 Mojżesz Wiener 36 Abr. Benisz :7.:, Międzyrzecza

Jan Dohmvil syn Jak6ba zł.

Tomasz Henderson tal.

Mikołaj Hende'l'i!on syn Tomasza zł.

Henr. RolOIWsen Dul- Henr. Rolowsen i \Vilh. FogleI'

DitIer Michaelis Mik. Henderson .

W. Kiernirk, H. Miller .Tan Hassc Henryk Miller EI1gebre'cht Beneke Henr. Miller

MenEngf>lbrecht Benke ,Jan Hasl'e Dittlef Michaelis Jan Hasse .Tan Szak Hirsoh Mendel :t. p.

.Tan Hasso Jan Sa.wke Jan Sawkp.

Engelhre-cht (Ben ke) Henr. Rolowson Jac. HOlmes .Tan Hasse .Tan Hasse Tomasz Henderson

.Tan Hass!' Mi.k, Henderson

.T:1n Tingel 9) ,Ja':l 1\'lay;' Perichus Griff Aleks. Miller Jan Tingell

Razem I Izłzłzł. zł. tal. zł. zł. zł. złzł. zł. zł. zł. zł. taj. zł. zł. zł. zł. zł. zł. zł. zł. talzł. tal. zł. zł. zł. zł. zł. zł. tal. fI. tal.

1) + 27 gr.

2) Szkody wynikłe z handlu pieprzem suknami.

3) + 20 gr.

4) SzkOIdy.

5) Razem z J. Geblem z Gdańska.

8) Sumę otrzymamy IJrzoliczywszy 400 k. a 9 złp.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry