KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 1 min.

L. b.

Kupiec ydow5'ki

Kupiec wrocławski 64 65 66 67

Jeleń Sam. LiiPs'icz Szym. Nosal Johel Jakób Marek Lipskz plnp.

Lewka DeremłJcckiego :2:. :z Krakowa Marcus Maycr J akób Kresska 69

Jan Jakób Jan Tilingel' Jan Herz Szym. Sztolcz

Ludw." SchilIing Fl'yd. Ling.1\: Jan Jak6b

1) :2:ydzi ci zdają się być osiedleni w POZ1Ilaniu.

2) Pochodzi z Augsburga.

3) Jest kupcem wrocławskim (Por. A. C. 1595--8, 003 v.).

4) Taką .sumę otrzymamy za 1100 kaw. wosku a 9 złp.

_ WysokoŚĆ obrotu _ I Rok zł. I gr.1 taJ. I gr.

620 - - - 1592 Aa. 1591--3, 423.

180 - - - 1590 Aa 1588-1590, 924.

- - 128 - 1565 Aa. 1562-6, 338. , 1 116 B) - - - 1585 I Aa. 1585-7, 287.

1222 17 - - 1581 Aj. 1580-1603, 20 v.

210 - - -- 1566 Aa. 1562-6, 605.

250 - -1-- 1590 Aa. 1588-90, 933.

39284 I 91fi) Ten ostatni ze Skwirzyny, ') Taką sumę otrzymamy .za 354 k. wełny.

7) Taką sumę otrzymamy za 300 k. wełny a 7 złp.

8) Wartość 124 kam, wosku ił 9 zł.

21g

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry