STUDJA NAD DZIEJAMI GOSPOD. 2;YDOW POZNAI'J'SKICH

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 1 min.

Rok I

WYSOKoŚĆ O hrl)b_ 1 zł. I gr.1 tal. I gr. I 1 222 15

9 900 4) - 434 70 157 1000 100 460 902 600 130 287 1188 580 137 76

23786) - 21007) - 2791 98 216

=1= _1

7ł 1591 1591 1592 1593 1594 1594 1595 1595 1596 1598 1661 1606 1629 1558 1596 1550 1594 1543 1543 1641 1581 1582 1588

Aj. 1568-1578, 215.

Aj. 1580-1603, 2{}v.

Aa. 1580--2, 652 v.

Ar-ch. M. Wrocławia, Sygn. 1388, f. 33 v. i n. Arch. M. Wrocławia, Sygn 1588, f. 33 v. i n. A. C. 1587-1590, 644.

Arch. M. \Vrocławia, Sygn. 1591, f. 278 v. AJ'Ch. M. Wrocławia, Sygn. 1;',91, f. 278 v. Arch. M. \Vrocławia, Sygn. 159:1, 98 a i n.

A. C. 1591-5, 641 v.

A. C. 1591-1595, 641 v.

A. C. 1591-5, 614 v.

A. C. 1591-5, 643 v.

A. C. 159r>-8, 49 V., 55.

A. C. 1595-1598, 78.

AlCh, M. Wrocławia, 1596, f. 227 v.

1598, f, 197 a.

A:': 1601-2, 80: Lihri civ. Pazu. 1436, 72, A. C. 1626--30, 740.

Aa. 1522--1534, 11.

Aa. 1546--1548, 457. I A. C. 1595-8, 159 v.

A. C. 1548-1552, 210.

A, C. 1591-15.95, 654 v.

A. C. 1542-1545, 115.

A. C. 1542-5, 115.

Aa, 16U, 305.

1628 Aa. 1028---9, 303.

1628 Libri civ. Po-sn, nr. 1436, 128.

Libri civ. Posn. nr. 1436, 128.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry