KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 1 min.

L.b. I

Kupiec ydowski

Kupiec wrocławs.ki 33 34 35 36 37 3839 40 42 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62i16

Marek LipRicz Marek Lipsicz .T oz. Mich. Berson A-br. Salomonowicz

Mendel

Izak Lipszic lak. Ma.zur

Mendel

Jak. Mazur Samuel i Czudny 5) Dawid Tebel, Idźko.

BosseHk, Natan Nosek Jak. Pak ość J o.el J akół> i J oel Krakowczyk Idzko Hirsch Joel Mojżeszkowicz Markus i Szym. Mucha Marek Mucha Abr. Samuel Mendel Izrael Enoch Lewkowicz Samuel Bieniasz

Joz, NooSlko.

Izak Michałowicz Marcus Meyer Joel Krakowczyk Abr. Kl'esthkycz M:ł'l'ek Nsek Michał MusZkowic,z, tenut. Duklensis (?) przez Samuela :2:. paz n, Izak Michałowicz

Joel Gąbiński Aleksander, Szymon , Heljas:i7

Redinger Ludw. Schilling Hier. ElIhof Jan Ottho

Kasp. Pfortner

Mart. Hauff

Anna Pfortner '

Jan Tilgncr

Jan Tilgner

Balt. Oder Kacp. Fortman

Mart. Hauff Stef. Unter Jan J acobi i M. Hauff Piotr Szymon

" ,) . Trost (Dawid) Dawid Frost, Jan Ecker Dawid AUenberg Hans HeUmann T. OlmeTn Jerzy Trost Mart. Hauff Fr. Hellmann M. Hauff I. Guldenfin.ger Woli Hegner Gotfr. Kotel

B. Krabber i Fryd.

EIsner Daniel TJ10st

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry