STUDJA NAD DZIEJAMI GOSPOD. ŻYDOW POZNAN'SKICHoB kupcami z Wrocł8JWi.a. _ Wysokość obro __ 1 Rok ---;ł". lgr 230 123 91 254 99 1 700 1 060 120 108 208 3400 83 103 589 27 257 125 400

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

696 1533 300 1536 1536 1536 - I - 1540 1544 1533 1559 1559 1561 1561 568 230 1565 700 1565 1566 1566 1566 1566 470 1567 266 1567 1575

1524 Arch. M WrocJ1ruwia, Syglli 1524, 74 n, 1536 1536 1536 1536

Arch. M. Wrocławia, Sygn. Hi'!. I.

153, l, 96' a..--ll Oił al.

Arch. M. Wrocławia, Sygn. 1532.

f. 321. . Ar'ch. M. W,rocła:wia, Sygn. lis.. I.

153, 2, 14.

Arch. M. Wrocławia, Sygn. Rs. I.

153, 2, 14 v.

Arch. l\I, Wrocławia, Sygn. Rs. I, 153, 2, 14 v.

Arch. M. Wroclruwia, Sygn. Hs. I.

153, 2, 34 v.-48 v.

Arch. M. Wrocławia, Sygn. lIs. I.

153, 2, 34 v.-48 v.

Arch. M, Wroda,wia, Sygn. Hs. I.

153, 2, 34 v.-48 v.

Arch. M. Wroda,wia, Sygn. Hs. I.

153, 2, 34 v.-48 v.

Areh, J\f, Wrocławia, Sygn. Hs. I.

153, 2, 34 v.-48 v.

Arch. . Wrocławia" Sygn. 1340, f.90. Aa. 1542-6, 137, l\rch. M. Wrocławia, 1-18. I. n3, 2, 141 v.

Aa. 1551-1554, 241.

Arch. ]\t, Wrocławia 1553, f.247 i n, Arch, IV!. Wrocławia 155::!, f. 247 i II.

Aa. 1559-1562, 166.

Aa, 15M) -1562, 359 v.

Aa. 1559--1562, 427 v.

A. C. 1558-1ótH 340-1, 343, 345.

Arch. M. ,Wroclawia, Sygn. 1565, 31 Aa. 1562-6, 381.

Aa. 1562-6, 381.

A. C. 1566 (brulj.), f. 41.

Aa. 1562-1566, 623.

Aa. 1562-1566, 623.

AD.. 1562-1566, 623.

Aa. 1567-1569, 81.

Aa. 1567-1569. 126 v.

Aj. 1568-1578, 214.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry