KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 1 min.

Obroty między żydrumi z Poznania

L. b. I

Kupiec żyd'owski

Kupiec wrocławski

Franc. Clois 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31

Benisz

Dwaj Zydzi z Lambergil) 3 Samuel

Langa Cayn Benisz Aleksander Samuel 6

Aleksalllder Samuel

Flja,sz Behem

Eljas,z Behem

Eljasz Behem

Eljasz Behem EIja,sz Behpm

Abraham Hunger i Izraellak. Sinay (Tłusty) J akób Szymon Mojesz Mały Arsen Kantorowirz Róni :2:ydzi Józef Nosek Szymon Nosal MIch. Gniezllleński Chaim Izak

Marek Mcycr Marck Mp,ycr Abraham Józe'f Nosek Szymon N"sal Abraham Niemiec Marek l\1eyer Jak."Fuchs': Aaron Marek LipsIcz

Jan J{ipper z Poznania (?)

Wolt Hegner Zygmunt Puchel'

Zygmunt Puch er

Wolt Hegncr

Arsenius Epperrhausen

Jan Herwart I)

Mat. Mach

Jan HerwaJ't

Erazm Heyland Fr. Hellman Leonard K mcker

BarU. Welczer Bł. Schramb El. Schramb J Cl'zy Trosst Seb. Szwap Jak. Nltl!:bch Jerzy TrO'ss,t Jak. Nykiesch kisch) Jak. Schneyder E;h. Ern:dell ' Jan Hoffmann

(Nyt

" "

F;y d. Li;{ke Abr. Szpar 3)

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry