STUDJA NAD DZIEJAMI GOSPOD. ŻYDOW POZNANSKICII

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 1 min.

Wysokość obrotu I k I zł. wl zł. r gr. Ro

3000 - - - 1584 A. C. 1582-4, 696 v.-7, 714.

2051 - - - 1563 Arch. M. Wrocławia I. 1:>;3, 1. 98 b 650 - - - 1565 Aa. 1562-6, 407.

576 - - - 1563 Aa. 1562-6, 15Zv.

42 - - - 1596 As:. 1594-6, 336, 45 - - - 1577 Aa, 1575--7, 891.

74 - - - 1543 A. C. 1542-5, 88 v.

2 10 - - - 1551 Aa. 1551-54, 41-41 v.

153 - - - 1593 Aa. 1593--4, 92.

- - 3500 - 1627 A. C. 1621630, 171 v, - - 1941 - 1627 A. C. 1621630, 172.

- -- 178 - 1580 Aa. 1580-1582, 82.

- - 100 - 1579 Aa. 1577--80, 52G.

800 - - - 1584 As:. 1583-84, 464 v.

233 20 - - 1585 A. C. 1584-7, 248.

170 13 - - 1549 Aa. 1546--1549, 2GR v.

612 ) 10 - - 1565 A. C. 1564-6, 45L 1857 - - - 1602 Aa. 1601-2, 65.

17 575 - - - 1602 Aa. 1601-2,65, 200 - - - 1546 Aa. 1542-6, 225.

20 000 - - - 1610 A. C. 1600-1615, 198 v.-ZOO '", 12 311 7) - - - 1627 Aa. 1627, 1022, " l 931 8) - - - 1584 Aa. 1583--4, 500; Aj. 1579-R5. 343 v.

147939 I-I

7 613 -I

8) Miejscowość nieodgadniona. Nie jest to LicłJCll na Ś!iJ,sku? 7) Pochodzenia kuiP'ców nie podano. Są to jednak nic" ątpJiwie kupcy zachodni, I 8) Pochodzenia kupców nie podano. Są. to jednak nicwątpliwie kupcy zachodni.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry