KRONIKA MIASTA POZNANIA b

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 1 min.

Nazwisko :2;yda Z Poznania

52 Jak. Długi Otton 53 Józ. Słomka i Moje,sza Liskow zięć 54 Dawid Tewele 55 Mojżesz i Jak. Maunon z Krakowa 56 Mojesz i Jak. Maunon z Krakowa

46 Sam, Thame,r 47 J6z. Lipsicz 48 Aaron i J a.kób 49 Józef Lipsicz 50 Juda syn Haskela 51 Łazarz syn Jak Czecha

57 M. Meyer i Wo1l1 58 Wo1f syn Lipman 59 Sal. Mendel 60 Marcus Meyer 61 Aleksa,nder 62 Semerlowicz Dawid, Jon. Izakowicz 63 Mojżesz Tobiasz, Józef Korschner, Na,tan NseK i Natan Has'ke 64 ,.

65 Aleksander 66 SeniOl'es iud. Posn.

67 S.zaja, Józ. Mendel

68 Samuel Thamer alias Niemiec

Nazwisko kUlPca

J. Timigk Hans Cosmas Genger Damian i Ko:śma Genger Jan GUIp'Pel Hans Scherkenbach

Donat Schrayer Burh. Ebert

Tom. Braun

Jan, Wincenty, Izak Doboy Krz. Schreter

P. Schn;yder Lewin 'Terlin

Szymon

Henryk Piotr Antoni Joachim Kolchen Mu;. Klapner, Marc.

Her., Mik. ECikert J. Baumgarten Kacp. i Jak. Sanioli, Wilhelm i Alojzy Westman, Ant. Cogolo, Karol Westman, Franc. Sanioli

I- Pochodzenie N ol'ymŁ erga Ulm

Erlurt RegeoS'burg Anklam

Drezno Frankfurt n. M.

Otrad

OJ

..

Antwerpja

Dorn, Florentia merc. Libensis 5)

1) Jest pełnomocnikiem s'ze,regu wierz, kol. Samuela Thame'ra.

2) J estto wartość 1650 lmw. wosiku ił. 6 i 7 złp.

3) Pochod'zpnie niewiadome, z Lipska pochodził !{onrad Ried (Aj. 1551-1559, 61 v.).

4 .Testto wHrtnść towarów złożonych przpz żydów u Rieda.

li) W księdze Cantorprffen-Antorff, Antwerpja (A. C. 1564-6, 539).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry