STUDJA NAD DZIEJAMI GOSPOD. ŻYDOW POZNANSKICHa kup.cami na zachodzie. Wysokość obrotu I zł. I gr. 1 tal. I gr. 90 144 70 160 150 80 304 226 900 8501 2230 47 21 162 15 11 100 2) 100 53 86 34 72 800 802 15 3 000 .) 50 000 1877 32 850 660 976 1514 34 120 200 100 365 230 22

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

=1 1583 1546 1572 1559 1556 1556 1554 1571 1553 1560 1579 1648 1579 1567 1568 1567 1597 1597 1530 1565 1541 1543 1599 1542 1541 1541 1541 1541 1541 1541 1540 1540 1554 1612 1613 1577 1576 1568 1610 1626 1596 1592

Rok

...

A. C. 1573-7, 645v.

A. C. 1582-4, 156 v.

Aa. 1542--6, 226 v, Aa, 1572-4, 130. .

Aa. 1559--1562, 82.

Aa. 1554-8, lGO.

Aa. 1554-8, 172 v, Aa. 1551--4, 277.

Aa. 1570-1, 3131.

A. C. 1552--4, 132 v.

Aa, 1559--1562, 272 v Aa. 1577-80, 345 v.

Aa. 1647-8, 439.

A. C. 1578-80, 258.

Aa, 15G2--6, 70.

Aa. 1567-9, 159.

Aa. 1562--6, 69 v.

Misc. Pozn. XVI, 35.

" " XVI,2.

Arch. M. W:roct I. 153, 1. 98 b.

Aa, 1562-6, 526 v.

Arch. M. Lipsk. Richterb, 24, 71.

A. C. 1542-5, 115.

Aa. 1606, 1094.

Arch. M. we Wrocławiu.

Sygn, 1599, 44 i n.

Arch. M. Lipsk. Ratsb. 7, 30 qa "" ,,8, 48.

" "Richte.rb. 24, 67.

"" ,,24, 67-71.

" 24, 63 25, 78.

25, 78.

25, 41 b.

1540 (24),

A{ 153,f--41," 141-14fv.

Aj. 1551-9, 61 v.

A. C. 1009--15, 527.

Aa. 1610--14, 1210.

Aa. 157[,-7, 874 Aa. 1575-7, 457 v.

Aa. 1567-9. 244 v.

Aa. luOl, 1304.

A. C, 1623-5, 700.

A. C. 1595-8, 30'1 v., 309.

A. C. 1591-5, 313,

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry