KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Obroty między żydami z Poznania

L, b,

Nazwisko :2;yda z Poznania

Pochodzeniel Ma,zUl' Jakób 2 Szymon Samuelowiez 3 Aleksander 4 Tobiasz 5 J6z Luntzitz 6 Słoma Józef 7 Jak, Wekslor 8 9 B' Meirowicz 10 Jak, WokSile1r 11 Marcus Meyer 12 Lenn 13 Lewek Mucha 14 Lewek 15 Józef i Marek Upsicz 16 Jak. Mojesz 17 Maj1:. MauI 18 Sam. Thamer 19 20 Jak. Schlm 21 Szym. Nosal 22 Mendel 23 Abr. Kresthkycz 24 Ja.k6b

25 Dawid i Iza,k Mazur.

Dawid Tewele 26 Mendel ' 27 Jak. Kopel 28 I Mend'l 29 Ale]{s. i Jakób Fuchs 30 Izak ' 31 Izak 32 Izak 33 Izak 34 La.za,rz 35 Mendel 36 A,braham i Mojżesz Kres.stkowie 37 Faibisl2I 38 J óz. Prolbs 39 Szym. Doktorowicz 40 Ma,rcu:s Meier 41 Szym. Nosal 42 Moj. Sa.x 43 Józef Raiss 44 Marcus Moyer 45 Mendel

N az,wisko kUjpca

Mich. Bemł'ott ' Jerzy Bock Jan i Jerzy Tempelhaf Szymon dr. (:2;yd) , Melch. Hoffmann W. Frankstein Jak. Heinrich J. Kriger Dietrich Szym. Schulz Melch. Ho.ffmann Jerzy Richter W. Roxolanus Jerzy Richter Kom. Daypengieser Panczer M.

Mat. v. Kethen I Piotr Langner 1) Hans Bischpeng Henr. Broth

Eylman von Berg Spadik. Kom'. ReHngcra Jerzy Ridman, Jak. Reisser

Mak. Steinheuse,r Dam. Lunkwitz Wa,wrz. :\liHlEr 4 mieszczan 2' " 2 " 5 " 5 " ' .Tak, 8teyger Jan von Hof IWolff Ried 3)

KonI'. Ried Tom. L'Ze1ter Krzyszt. Elbs Jan Minczel Leon. Naisiger Andrz, Pegnitzer Hier. Schmaus Jan O. Richter Marcus Bek Konrad Zaydelmaycr

Berlin Budziszyn

..

'.

..

..

.. Frankfurt n, Odrą.

Brunświk Kranach Kolonja

..

Magdeburg Au.gshurg

St, GaUen

Salzburg Lipsk

No';'ymberga "

..

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry