KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

..Une Exposition d'Art Religieux loderne Polonais a Poznań" (202), ..Un statuaire polonais Wladislas Marcinkowski" (223), ,,\Vladislas Roguski Peintre des Jadonlles Polonaises" (251), czasopisma: "J. I. C. F:' ("J ('ulless(' Independl1II te Ca tholi que Feminine") artykuł p. t. "Us et Coutumes de Paques en Pologne" (nr. 4, kwiecieli) z uwzgh;llnieniem zwyczajów wielkanocnych w Wielkopolsce,

"S a lon.... m i e s i ę c z II i k artystyczny Praga: 1m:i: nr. ;2 "U l'\l'jvetsiho Polskeho Medailera" (Jan Wysocki), 19:ł4, nr. 3 "Stanislaw Raczyi1Ski Laureat Polske Akademie Ved a Umeni v Krakove, m'. 7. "Henryk Nostitz-Jackowski", nr. 11 "XXII Vystava Plastyky v Poznani", "D e I a a sb o d p"-R o t t (' r d a Dl: - "RacZYliski" (109).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry