KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

(nr. 45 z 27. I.), Dr. J6ze,fa Kostrzewskiego ,,'W1ielkopolanie i nordyckość" (nr. 63 z 8. II.), Adolfa Nowaczyńskiego "Luiza i Eliza" [z ycia księnej Radziwiłłowej i jej córki (nr. 6 z 9. II.), Adama Munnicha "Z dziejów ksiąki w Poznaniu" (nr. 34 z 10. II.), Ks. W. K. "Z pobytu dzisiejszego Papieża w Poznaniu" (nr. 80 z 17. II.), Aleksandra Rogalskiego "Jedziemy do Poznania" (nr. 91 z 24. II.), anonima "Czterdziestolecie praCy zawodowej prof. dr. Pawła Gantkowskiego" (nr. 97 z 28. II.) "D z i e n n i k P o z n a ń s k i" zamieścił m. i. Dr. Joanny Eckhardtówny "Jak to jest z tą "Beocją" (nr. 289 z 18. XII. 1931r.), Jerzego Tuszowskiego ,,\V trosce o piękno miasta" (nr. 294 z 23. XII.) M. Wicherkiewiczowej "Kartki z pamiętnika Władyslawa hr. Łąckiego" (nr. 29fi z 25. XII.), Jana Kilarskiego "Nasze stare miasto" (nr. 29;) z 25. XII.), Stefana Papće "Pierwsza Szopka Poznańska" (nr. 295 z 25. XII.), Adama Poszwińskiego "Poznań w pierwszą rocznicę grudniowego powstania" (nr. 29;) z 25. XII.), Zofji Kasprzyckiej - StrauchowBj "Stulecie Przyjaciela Ludu" (nr. 1. z 1. I. 1935 r.), Dr. Alfreda Brosiga "Ludwik FuhrmaJl, malarz Raczyńskich" (nr. 1 z 1. 1.), J. \V. "Nasz wojewoda" (nr. 15 z 18. 1.), Dr. W. D. ,;owe prace o zabytkach sztuki średniowiecznej w Wielkopolsce" (nr. 21 z 25. I.), Wand Zembrzuskiej - Gurzyńskiej "Wpierwszą rocznicę zgonu ś. p. Bolesla wa Koreywy (nr. 21 z 25. I.), Adama Poszwińskiego "Jak po\vstała Naczelna nada Ludowa" [Z historycznych kartek] (nr. 23 z 27. 1.), prof. Czeslawa Znamierowskiego "Rozbudowa Poznania" (nr. 24 z 29. 1.), "Prezydent WIęckowski o bieących sprawach miasta" [prelekcja radjowa o naj aktualniejszych sprawach miasta] (nr. 25 z 30. I), Jana Kilarskiego "Poznań domaga się miejsca w planach turystycznych" (nr. 36 z 13. II.), Marji Kasprowiczowej "Harenda bez Kasprowicza" (nr. 42 z 20. II.), dr. Witolda Dalbora ,,0 charakter zabytkowy miasta Poznania" (nr. 43 z 21. II.), Dr, K. Troczyńskiego "Wojciech Bąk,. pierwszy laureat "Akademji Niezależnych" (nr. 48 z' 27. II.), T. Z. Kasserna ,.Feliks Nowowiejski laureat państwowej nagrody muzycznej" (nr. 49 z 28. II.). ' "N o w y K u l' jer" zamieścił m.

i.: L. W. Załuskiego "Józef Męcina - Krzesz" (nr. 288 z 16. XII. 1934 r.), J. Koł. "Muzeum wielkopolskie nie może być bezplanowym magazynem" (nr. 23 z 27. 1.). .

..O l' ę d o w n i k W i e l k o P o l - s k i": anonima "Ruch umysłowy w Poznańskiem" (nr. 287 z 16. XII. 19'34 r. nr. 293 z 23. XII, nr. 11 z 13. I. 1935 r., nr. 17 z 20, L i ur. 23 z 27. 1.), Wincentego Pokrywki, b. dowódcy oddzialu \V1nmrsklego "Dni przelomu na WiniaFach" (nr. 295 z 28. XII.

1935 r.).'

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry