KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

"W starym gmachu utrzymuje się obecnie - piszp l\fag-istrat - 82 staruszki, a w nowym skrzydle 35 starców, naj starsza kobieta liczy 9u 1., zaś ze starców senjor liczy 93 I. Kilkanaście osób jest jeszcze w sile wieku, lecz zupełnie niezdolnych do jakiejbądź pracy, a nawet nieuleczalnie chorych, stale nieopuszcza łóżka i wymaga s7czególnej troski, dużo zabiegów i wielkiego poświęcenia ze strony personelu zakładowego. Starcy wstają o godzinie 7-mej rano, dostają na śniadanie kawę z mlekiem, bułki lub chleb smarowany, obiad o godzinie 11,30 składa, się z zupy lub rosołu, mięsa, ziemniaków i różnych jarzyn. Potrawy mięsne wydawalIlo dotychczas 4 razy w tygodniu. O godzinie 2,30 wydaje się kawę, bułki lub chleb smarowany. O godzinie u-tej kolacja, składająca się z zupy lub kakao i chleha smarowanpg-o z obkładem. Na spoczynek udają się starcy o godzinie 7-mej wieczorem. Raz w tygodniu otrzymuje każd- pensjonarju<;z ciepłą kąpiel natryskową wzgl. w wannie. Opieka lekarska według potrzeby, opieka duchowna na zawołanie, w każdą środę odbywa się msza św. w kaplicy zaldadowej, a w ostatnią (niedzielę miesiąca msza św. z kazaniem. Personel zakładu składa się z siostry przełożonej, 2 sióstr, 9 pielęgniarek wzgl. dziewczyn do prac domowych, pielęgniarza i odźwiernego. Koszty utrzymania 1 starca, opłacane w całości przez miasto, wynoszą obecnie 1, 37 zł. dziennie. Budżet w wydatkach na rok bieżący dla zakładu wynosi 63 733 zł. W zakładzie umieszcza się na stałe poważną ilość nałogowych i niepoprawnych żebraków z ulic, z przed kościołów i cmentarzy miasta Poznania. Niektórych, chętnych do pracy starców i staruszki, zatrudnia się przy lekkich pracach w ogrodzie, rąbaniu drzewa, darciu pierza, szydu i haftowaniu i pracach kuchennych. Zakład, utrzymywany w całości ze środków budżetowych miasta, jest wielkiem dobrodziejstwem dla ludzi zubożałych, niedołężnych, ze wszech stron opuszczonych i stojących bezradnie nieraz u schyłku swego życia. Zakład zapewnia im spokojne życie aż do zgonu w warunkach higjenicznych. odpowiednich do poziomu kulturalnego stołeczllego miasta Poznania".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry