HISTORJA MIEJSKIEGO KOMITETU WALKI Z ŻEBRACTWEM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

Za wprowadzeniem bonów wypowiedzieli się również ks.

prałat Mayer, przedstawiciel drogerzystów Gadebusch, przedstawicielobrony społecznej Baranowski, przedstawicielka Stow. Kupców Chrześcijan Kostecka i radna miejska Dr. Grossmannówna, ponieważ całkowite usunięcie żebraków z domów w myśl wniosku Plucińskiego jest rzeczą, niemożliwą, co potwierdził przedstawiciel P.olicji Państwowej, nadkomisarz Bączkowski. Celem wypracowania regulaminu i ustalenia szczegółowych sposobów postępowania powołano komisję, w które'j skład weszli: 1. ks. kan. Dymek, prezes Tow. Dobroczynności "Caritas'" 2. Pluciński, przedstawiciel Tow. Właścicieli Realności 8).

3. Koreywo, radca wojewódzki - Urząd Wojewódzki Poznański, 4. radca Nowicki Stanisław - Magistrat, 5. naczelnik Biura Chybiński - Magistrat, 6. Baranowski - Obrona Społeczna, 7. Majewicz - za Związek Tow. Kupieckich, 8. Malinowski M. - za Związek Tow. Kupieckich, 9. Sikorski Brunon - za Związek Tow. Kupieckich, 10. Kozłowski - Miejski Urząd Policyjny, 11. Bączkowski - Policja Państwowa, 12. Poprawski - Szkolnictwo.

Komisja zebrała się dnia 11 marca pod przewodnictwem radcy Nowickiego i uzgodniła, opierając się na wytycznych Magistratu, przedstawionych dnia 26 lutego, kierunek pracy.

Postanowiono: I. "Rozszerzyć na wszystkich kupców i przemysłowców.

mających otwarte interesy, dotychczas ze skutkiem wypraktykowany sposób, wzbraniający wstępu do lokali handlowych żebrakom przez wywieszenie odpowiednich tabliczek, za co handel i przemysł ma opłacać miesięczną składkę od 1-5 zł. według możności finansowej danego przedsiębiorstwa.

8) Na miejsce Plucińskiego wszcdl Ignacy Pawlarczyk z up 0watnienia Tow. Właścicieli Domów i Nieruchomości.

1!13

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry