KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

ł. Rachunki płaci Towarzystwo ze składek członków, dobrowolnych darów i subwencyj miasta. Handlu bonami nikt nie będzie mógł uprawiać, gdyż w ewidencji będzie każrle wsparcie, data, ilość i jakość wsparcia, dokładnie notowane. 5. Odpisy ewidencji żebraków ewtl. z odciskiem palcy - gdyż żebracy podają często fałszywe nazwisko - otrzymaję. Komenda Policji Pai1stwowej i wszystkie Komisarjaty. O ile policja przychwyci żebraka na ponownem żebraniu musi go ukarać w myśl S 361 4. k. k. Posterunkowy winien podlegać ostrej karze, o ile z obowiązku służbowego i na żądanie publiczności nie usunie żebraka. 6. Uświadomienie SpOłf'CZel1stwa przez praę, duchowieilstwo i szkoły w tym kierunku jest bardzo ważne'. 7. Towarzystwo winno wspólnie pracować ze wszystkimi charytatywnemi stowarzyszeniami, z Miejską Opieką nad Ubogimi i Policją PaI1StwOWą. Powyższe postulaty osięgną swój cel, o ile społeczeilstwo zerwi raz na zawsze z tern błędnem z,apatrywaniem, że "modlitwa nałogowego i leniwego żebraka a nieraz pijaka coś pomoże naszym zmarłym krewnym lub znajomym". Na zebrwniu ujawniły się dwie koncepcje, jedna za utrzymaniem dotychczasowego systemu, druga za wprowadzeniem bonów. Pierwszą popierał przedstawiciel Związku Tow. Kupieckich Majewicz, ponieważ właścicielom składów otwartych zależy właśnie na niepokazywaniu się żebraków w składach, kupcy gotowi byli podwyższyć składki miesięczne od 3-10 zł w miarę możności. Przedstawiciel właścicieli domów i realności M. Plucii1ski popierał stanowczo tę koncepcję i zalecał rozszerzanie opodatkowania 'na lokatorów. Natomiast w dłuższem przemówieniu oświadczył się ks. kan. Dymek za zaprowadzeniem bonów, wzorem istniejących w Królewskiej Hucie i Katowicach, oraz za tymczasowem zorganizowaniem akcji przez Deputację Ubogich i późniejszem przyłączeniu do Towarzystwa Dobroczynności Caritas.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry