HISTORJA MIEJSKIEGO KOMITETU WALKI Z ŻEBRACTWEM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

ny. Wśród żebrzących pojawiły się dzieci, wysyłane przez nieuczciwych rodziców do publicznych lokali, a również liczni cyganie, którzy jeszcze z większem, niż zwykle, natręctwem napastowali publiczność. W takiem położeniu rzeczy i wobec zwiększającej się plagi żebractwa, zwrócił się Związek Towarzystw Kupieckich w Poznaniu do Hady Miejskiej d. 26. VI. 1922 r. z propozycją, by Magistrat urządził schronisko dla żebraków lub zapewnił im posiłek codzienny w naturze, czy w pieniądzach; kupiectwo natomiast zobowiązałoby się płacić pewną kwotę na cel powyższy, wzamian za to zTskująl' prawo wywieszenia przy wejściach do składu plakatu z napisem ,,\¥stęp żeIJrakom wzbroniony - firma płaci odpowiedni podatek". Propozycję tę odesłała Rada Miejska do Magistratu do \Vydziału Opieki nad lThogimi, t. j. Deputacji Ubogich, do rozpatrzenia i dalszej decyzji. Organizacja opieki nad biednymi, wprowadzona według systemu miasta Elberfeld w roku 1885 przez Niemców, oboiązywała początkowo w Poznaniu pod rządami polskiemi (obecnie obowiązuje również l!1adaI). \Vedług tego systemu podzielono miasto na 23 komisje, a po przyłączeniu gmin podmiejskich, t. j. Winiar, Naramowic, Główny, Komandorji, Rataj, Starołęki Małej i Dębca, na 27 komisyj, a po Powszechnej Wystawie Krajowej na terenach powystawowych utworzono nową 28 komisję. Komisje według ustawy z 6. III. 1928 nazywają się obecnie okręgami. Każda komisja względnie okręg dzieliła się na 8 - 10 "kwater" (obeona nazwa obwód), obejmujących jeden lub więcej domów. Opiekę nad ubogimi w kwaterze (w obwodzie) powierzono zaufanej osobie z obywatelstwa, t. j. radcy ubogich, (dziś: opiekunowi społecznemu), Radcowie ubogich tworzyli komisję ubogich, której przewodniczący wybrany był z pośród ohywatelstwa przez Korporacje miejskie. Urzędy przewodniczącego i radcy ubogich są honorowe. Do każdego okręgu vel komisji przydzielono lekarza i siostrę miejską, która oddaje się zawodowo opiece nad ubogimi i jest opłacaną przez gminę. Przewodnicl.ący komisji oraz 28 radnych miejskich i naczelny lekarz \ t

II"

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry