KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

Jr H; . . (} 't.

'I:tf;';:>t , "j ł :0 l, !r ! t lĄ '-"''; fof .

" < t

...

;

't' ,

/"i.f: . tłfivd:..') J'/, -, :: :" '.' ..... - /.. l' >._: .,;...; _ :.-. v.. ':_.,aw" : :.t /f"'<'" .; ,:>;'. , ".i' " .Y,,,' . -, . .' . :;-" y g,.""" l .' ".,. , - . .

::;!J'7j . . tt-'; ::¥ .,':. .

":iJ

<."r

... ".: ..,",:..

.; f; "::j ; :=-ł,

.,;

"'::i . ;.....--.:' , fi .. ..fllł.lfi

.., ''''f"II ,:'i..A ...,

4"

",..<::.

>.":""'"

;:"j,

...... ,,",.'., "P.

";! " 'i 1 #.Ąf:' if......r

:./

":,.' . . :. .....

"'"f-":;- .

:>IIi

';,,;:.,.:It""" '>"' _ " .:_,' I: '-".i:.c

_..

,.

f':J '".f :,(

-łi;<, \1

,.

0']:", " .j'l,

'i:

;".

c.:; ".

..' 'f) '2; ;< ..-; 'SI .::) .l, '< -ł-'S"> <O-< \::.J ." .iJ r_ ..l, :::> ,;.:: 'er: 'jq { I

; ,(

I.. 'O"

'[. 1 i' S>f:i;

W > ..... O E-< :n :,;:S '..... '.' ...:i ;i ;J .:, >ł iN t. :!:; ': :l.

,> . ..... f O . ;.; : er: !< . E-< ";' J; " p g " :..-.

;1 :. :1 '.i'A

Pozluall w pOl"zątkach trzeciego dziesiątka naszego stulecia za) Udllił siQ obel'wallcami, kalekami, llędzarzami; stwierdzono ich około 500, którzy w miejscach najwięcej ruchliwych zaldadali swoje stoiska, n. p. w okolicach Opery, krążyli po mie,ście i domach, wchodzili do składów i natrętnie domagali się ja.łmuż

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry