DZIAŁ BIEZCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

Dr. Wa c ł a w F i d l er.

HISTORJ A MIEJSKIEGO KOMITETU W ALIU Z ZEBRACTWEM 1)

"Rzadko które miasto - pisze Łukaszewicz - poszczycić się może tylu szpitalami różnego rodzaju, tylu zakladami i fundacjami w celach dobrocz)"nnych jak Poznań". Te piękne cnoty dohroczynności pielęgnuję. i dzisiejsi mieszkańcy Poznania, świadectwem tego są dwa wspaniałe gmachy dla starców w latach 1927 i 1935 IJrzy ulir:y Grobla 26 i :\Iostowa 6, ofiarnocię. Kupców masta Poznania wybudowane. Zasługi wielkie dla zrealizowania tego dziela po!oż,\"ł Miejski Komitet dla walki z żebractwem, którego dzieje przedstawimy. -

Roz d ział 1.

1922 r. - 1926 r.

Następstwem wojny wszechświatowej było zubożenie ludności, a jako zewnętrzny wyraz tego stanu powstała wielka liczba żebraków, którzy na wsiach, a przedewszystkiem w miastach Ucznie się ukazywali i domagali się natrętnie wsparcia. Społeczellstwo ofiarnie spieszyło z pomocą, bo powody nędzy były zrozumiałe. Łatwość uzyskania wsparcia zachęciła do żebrania wielu nicponiów, którzy różnie upozorowawszy nieszczęście, czelnie i natrętnie domagali się pomocy.

1) Praca oryg. na podstawie Akt: Magistrat Miasta Poznania, Deputacja Ubogich Vol. I-VIII. - oraz Akta Magistrackie: Wydzial Budownictwa Naziemnego Fasc. I-III. "Budowa Przytuliska".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry