KRONIKA MIASTA POZNANIApowiada to zupełnie temu, co wogóle wiadomo o ówczesnych Bernardynach, a nawet o całym kierunku cywilizacji staropolskiej, o tem, że niechętnie się parała czystą nauką, nie mając dla niej zrozumienia. Bądźcobądź podmieść należy, że działalność zewnętrzna Celestyna. kazanie i spowiedź, opierała się na przetworzeniu ascetycznem wewnętrzJllem, jak tego dowodzą książki O naśladowaniu Chrystusa, O skruszeniu serca, O rzeczach ostatecznych. I to należy do właściwości ówczesny.ch Bernardynów, a dodatnio odbija od czynności duszpasterskiej późniejszych wieków, nie zbudowwnej na dostatecznej podwalinie życia wewnętrznego. Klocek zawiera następujące zapiski Celestyna: Okładki wierzchniej strona wewnętrzna: Diuisio facta est intel' Almanos et Polonos 1467 (Mowa tu o podziale prowincji rakusko-czesko-polskiej i o utworzeniu samodzielnej prowincji polskiej na kapitule krakowskiej 1467; bardzo być może, że Celestyn uczestniczył w niej). Vngentum Maraton ex Maleo Maleficarum. (Znana maść czarownic; sprawy te były naówczas wielce aktualne, przypominamy bullę S u m m i s d e.s i d e l' a nt e s Innocentego VIII i liczne wydania inkunabulistyczne samego M ł o t a n a r z a l' o w n i c e). \Viersz Fełnina fax sathane, fetens l'osa, dulce venenum, Semper prona regere quod prohibetur ei; Vrit enim vuItu visu risu cute cuItu, Huius ab illsUItU quantum potes, esto procul monache [tv

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Iste liber concessus est pel' v. p. Lucam viccarium pro loco Costen, nullomodo inde amouendus a D. 1506 (Łukasz jest to Łukasz z Rydzyny, prowincjał z ówczesnym tytułem wikarjusza prowincji, do formalnego tytułu "minister" prawo mieli do r. 1517 tylko Franciszkalli Konwentualni. Łukasz, wybrany prowincjałem na kapitule warszawskiej 15 sierpnia 1503, urzędował do kapituły lubelskiej 8. IX. 1506. Pobyt jego jako prowincjała w Poznaniu i Kościanie przypada zatem na pierwszą połowę 1', 1506 i na ten czas też zapewne należy położyć zgon Celestyna).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry