ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

udał Eię na dalsze studja do KrakoOwa, ale w ciągu ich, nie kOl1cząc, przeszedł do braci franciszkańskiej ). Przy śmierci pełnił obowiązki spowiednika w PoOznaniu (confessor), który to urząd wówczas nie każdemu przy.sługiwał księdzu, tylko nielicznym w koOnwencie zakonnikom, wybieranym ad hoc na kapitule prowincjalnej. Ale jakiś czas poOprzednio był też niezawodnie kaznodzieją, t. j. poO gwardjanie pierwszym urzędnikiem klasztornym. \Vynika to z jego książek: Aquilana bowiem otrzymał z zamiany na inną, niestety nie nazwaną książkę; jeżeli zaś takim spDsobem postarał się o kazania, tD chyba, ponieważ ich potrzebował. Ale i Ś. Bernarda homilje i słynny podręcznik Dormisecure służyły doO kazań, nie ill1aczej jak do czynności spowiednika również rozpowszechnione Confessionale ś. Antonina G) Sądząc z daty zamiany, należy przyjąć, że kaznodzieją był poO r. 1499; daty Dormisecure i klocka doOwodzą, że już wcześniej także sprawował tę czynność. Zupełnie toO samo było z spowiednictwem, skorD Confessionale jest z r. 1483 a cały klocek oprawiony był po r. 1487. Zgon Celestyna ll1ależy zapewne położyć na pierwszą połowę r. 1506. To wiemy o nim, D naszym Celestynie Poznańczyku napewno, względnie możemy z pełnem prawdopodobieństwem wywnioskować. Sądzimy atoli, że w takim stanie rzeczy wolno nam się domyślać, że pewnie tak niepośledni ojciec nie poprzestał na urzędach kaznodziei i spowiednika, ale posunął się dalej w godnościach duchownych, że sprawował w szczególności czynności gwardjana, może nawet w Poznaniu; ktoO wie, czy też ni definitora. \V umysłowość Celestyna pozwalają nam wniknąć książki po nim powstale, tudzież zapiski jegoO na nich. Jedne i drugie są treści praktycznej, ascetyczne, moralne i moralizujące. Od

4) \Vobcc tego, e imię Celestyn bylo zakonne. daremnie byloby szukać go w s:pisach studentów. Po wstąpieniu do Zakonu. nie kontynuowano nauk na szkołach niczakonnyeh. G) Antonin Ś. Forcillioni, Dominikan, później arcybiskup florencki 1389-1459. Jego Confessionale należy do najczęściej w w. XV drukowanych książek. Jeszcze dziś można w konwencie San Marco oglądać jego maleńką celę z freskiem Angelica da Fiesole.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry