I\RONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Tak więc ten dom prosty, średnio-zamożny, tradycyjnie uczciwy 6) _ w POlwicy pod ZaniemY81em 7), nie dostarczał impulsów o charakterze wyjątkowym. Zawiązał się tu jedlI1ak jeden wątek dla poety bardzo ważny, pnewijać się mający w rozmaitych modyfikacja,ch przez cały ciąg twórczości - wiara. religijna.

" . . . . na.sza matka Klęknąwszy przed obrazem Przenajświętszej Panny, SzczelJiotać nas uczyła modlitwy porannej, Którą długo mawiałem..." 5).

Ma tO' dziecięctwo Berwińskiego c08 z "sielskości i anielskO'ści" dziecięctwa Mickiewicza przez współżycie z przyrodą, nie tak może niezwykłą, jak otoczenie Nowogródka, a.le intensywnie działającą na rozwój fantazji. Znamienny jest związek, w jakim Berwillski wspomina Jezioro pod Zaniemyślem, swój pierwszy temat literacki ("Kępa Zaniemyska"):l) " . . . Dworzec był chędogi, Choć nie wielki - lecz wsparty na wielkich był cnotach - Nieprzystę,pny byl zlemu, bo miał niskie progi, ' l poczciwość na stray przy otwartych wrotach. - \V oddaleniu na wzgórzu szumial las dębowy, I ponure co wieczór prowadził rozmowy I dalekim krewnym swoim, a bliskim .sąsiadem, Z spanoszonym przy dworze, owocowym sadem.. .... H. ,W. Derwiilski: "Poezje", op. cit., część II-ga, str. 132 n.

7) \Y r. 1834 przenieśli się rodzice do Poladowa k. migla; po śmierci ojca, matka przeniosla się do Borowa (pow. kościański), do l1ajsh.lSl'Zl'j córki Pauliny, zamężnej za Antonim Mizerskim szwoleżerem 3-go szwadronu I-go pułku lekkokonnego W. Krasiilskiego gwardji Napoleona. Tam jut adreswany jest list Ryszarda do matki z 11 września 1835 r. Potem mieszkała at do śmierci (1 lutego 1865) w Poznaniu we własnej kamienicy czynszowej na rogu Starego Rynku (nr. 77) i ulicy Franciszkańskiej (por. Mott y, op. cit., tom I, str. 22). 6) "Ostatnia spowiedź (Z rozrzuconych pism szalonego") - Przegląd Naukowy, 1843, tom III, nr. 23, str. 180. W "Poezjach" op.

cit., czę,ść II, str. 131, nicco nieodmienna redakcja: "A gdzie m{)dły matczyne i ranny paciorek, Który długo mawiałem.. .".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry