KRONIKA MIAST A PUZNANIAz największych kupców poznailskich, Żyd Samuel Thamer 20), ten sam, który zdaje się w spółce z Żydami krakowskimi, hurtownie wywoził towary z Frankfurtu do Polski. Żydzi dostarczali na rynek frankfurcki obok skór i futer przedewszystkiem wosku. Właśnie przez Frankfurt nad :Menem do Hiszpanji wysyła olbrzymi transport wosku, zakupionego u Żydów poznańskich, nawet kupiec z Hamburga, Henr k Wichman 30). W handlu z Frankfurtem nad Ienem zajęty był cały szereg Żydów poznailskich i krakowskich. Naczel.ne miejsce wśród nich zajmuje wymieniony Samuel Thamer, obok niego Izak Niemiec (Deutsch), Abraham Raffel ;,und Consorten". O rozmiarach handlu tych Żydów z Frankfurtem nad :Menem świadczy następująca sprawa. \V roku 1617 zakupili oni na jarmarku frankfurckim 11 fas towaru i powierzyli je znanemu kupcowi-szlachdcowi z Poznania, Pawłowi Mazur-Modzelewskiemu, z tem, aby towary odstawił do Lublina. :Mazur wynajął w dalszym ciągu furmana z Naumburga i zlecił mu przewóz, furman jednak zawiódł zupełnie i oszukał Żydów. Szkody cenili oni sobie na kilkanaście tysięcy złotych. Z pośród 11 fas towaru . (futer, jedwahiów i innych) 5 należało do Żydów kra.kowskich lzaka Izraela, Izraela Markesmana, tudzież Salomona, ich sługi i przedstawiciela, wartości (5146 złp. 31). We Frankfurcie nad :Menem mógł też handlarz żydowski z Poznania spotkać się i zawierać kontrakty handlowe z kupcami z innych miast zachodnich, jak Kolonji 32), Antwerpji 33)

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

20) lVIiscell. Posn., XVI, 35; l\IisceH. Posn., XVI, 2 (r. 1597); A. C.

1595-8, 496-8; por. też A. C. 1582-4, 696 v.-7.

30) Aa. 1588-1590, 851-85i (2300 kam. ił. 6 fI.). Czy wosk, Ilabyty pośrednio od Żydów poznańskich przez kupców z Salzburga w r. 1599 za akr. 11 ono zlp., szedł również .przez Frankfurt n. M. - powiedzieć się nie da. (Archiwum Miejskie we Wrocławiu, Sygn. 1599, f. i4 i n.). 31) Arch. Państw. w Dreźnie. Amtsgericht Leipzig nr. 214; por.

w temże Archiwum: Registrande 1897, nr. 786. 32) Aa. 1562--6, 526 V.; Arch. Miejskie we \Vrocławiu, I. 153, 1, f. 98 V.; r. 1530; Aa. 1567-9, 69 v.; Miscell. Posn. XVI, 3;); MiscelI. Posn., XVI, 2.

33) Aa. 1546-9, 268 v.; Aa. 1554-8, 173; Aa. 1562-6, 180, 526 v.; A. C. 1584-7, 150, 152; A. C. 1564-6, 451.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry